XVIII. ANYA – Történelem és magyarság

A Történelem és magyarság tanári továbbképzés 2018. július 09 – 14. között zajlott az Apáczai Diákotthon Bogdan Šuput utcai épületében.

Két nemzeti évforduló, a Mátyás-év és az I. világháború befejezésének centenáriuma határozta meg a továbbképzés történelmi témakörét. Az utóbbihoz, következményként kapcsolódik a trianoni békediktátum, valamint a két világháború közötti Magyarország helyzete. Európa sorsát napjainkban is meghatározó téma is elhangzott a politikai iszlámról.

Az irodalmi, irodalomtörténeti és nyelvészeti – nyelvhelyességi előadások képezték a magyartanárok részére kialakított programot.

Elhangzott még keresztény antropológia tárgyköréből is egy, korunkban sokakat érintő előadás.

Az egybegyűltek egy percnyi néma főhajtással tisztelegtek az elhunyt anyaországi dr. Tőkéczki László tanár úr emléke előtt, aki nagy támogatója és tizenhét évig rendszeres előadója volt a továbbképzésünknek. Ezt követően nt. Orosz Attila bácskai református esperes tartott áhítatot.

Nagy Margit elnök asszony megnyitó szavai után a Történelem és magyarság című továbbképzés egy hete alatt 12 történelmi tárgyú előadás hangzott el a magyarországi legjelesebb szakemberek tolmácsolásában (dr. Újváry Zsuzsanna: Mátyás király és kora, dr. habil Zakar Péter: Görgei Arthur, Vajda Tamás: Délvidéki egyetemi hallgatók szerveződése és Herczeg Ferenc (1920-1941), dr. habil Ujváry Gábor: A történelmi Magyarország fölbomlásának kulturális következményei, és Felsőoktatás-politika a két világháború közötti Magyarországon , dr. habil Szakály Sándor: Magyarország a II. világháborúban), illetve fiatal tudósok is bemutatkoztak (Miski Péter: Az erdélyi fejedelmi tanács működése Teleki Mihály korában, dr. Balogh Gábor: Magyarország az I. világháborúban, Incze Nikoletta: A politikai iszlám, dr. Szilágyi Mária: Nemesek Bánátban – a Csekonicsok). A Délvidék – Vajdaság Trianontól napjainkig témával Dulka Andor foglalkozott, illetve a ’44-es magyarellenes vérengzésekről egy csurogi túlélő vallomását is megtekintették a résztvevők.

Az hét folyamán 7 irodalmi és nyelvi kérdésekkel foglalkozó előadás hangzott el (dr. Pomozi Péter: Madarak voltunk, földre szálltunk…– Vajdasági népi gyermekmondókáink történeti, néprajzi és anyanyelv-pedagógiai szemmel, dr. Miklós Péter: Irodalom, nemzetpolitika, rendszerváltás. Csoóri Sándor világa, és Nemzet és költészet a tizenkilencedik században. Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi és Arany „politikai” lírájának árnyalatai, dr. Urbán László és Bíró Erzsébet: Patriotizmus a magyar irodalomban, mgr. Viola Lujza: Hol hibázunk? dr. Magyari Sára: A bor (román-magyar) nyelvi képéről, dr. Császtvay Tünde: Ködképek a szabadság láthatárán. Egy rendszerváltás irodalmi intézmény- és kapcsolathálózata – a korai dualizmus irodalmának gazdasága és főbb problematikái). Volt pedagógiai tárgyú előadás (dr. Urbán László: A 21-ik század pedagógiája). Bemutatkozott három civil szervezet: a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság (Pecze Rózsa és Korenchy László), és a START Tanácsadó és Továbbképző Iroda (Szövérdfi-Szép Zoltán). Dr. Versegi Beáta – Mária nővér előadása, a Lehetőségek kiégésen innen és túl minden pedagógus és más foglalkozású ember számára is hasznos lehet.

A Fórumon megismerkedtünk a különböző régiókból, országokból érkező pedagógusok szakmai problémáival, a borkóstolóval egybekötött RoVinHud borszalon bemutatón pedig a társadalmi felelősségvállalás és a borkultúra összefüggéseiről hallottunk (Szövérdfi-Szép Zoltán).

Szerdán kirándultunk a karlócai Békekápolnához és a tekijai Mária-kegyhelyre, és sétát tettünk Karlóca és Újvidék központjában.

A továbbképzés tartalmas, magas színvonalú és sokszínű volt.

Dulka Andor