Felhívás: XIV. Tatai Patara történelmi fesztivál

Programleírás


Egy valós történelmi esemény, egy, már korában is azonnal nemzetközi elismerést szerzett haditechnikai újítás első bevetése, s nem utolsó sorban a „magyar lelemény” sikere inspirálta a szervezőket a „Tatai Patara 1597” Török kori Történelmi Fesztivál megrendezésére.

2022-ben már a 14. fesztivál megrendezésén dolgozunk, amit az elmúlt évek alatt nemcsak Magyarország, hanem Európa legrangosabb török kori fesztiváljai között tartanak számon. A magyar hadtörténet múltjából merített alapötlet motiválta a stratégiai partnerek kiválasztását is, a Kuny Domokos Múzeumot, Tatabányai Múzeumot és a MH 25 Klapka György Lövészdandárt, akik továbbra is töretlen támogatói rendezvényünknek.

Az autentikus történelmi környezetben megrendezésre kerülő fesztivál egy olyan nagyszabású rendezvénysorozat megvalósítására nyújt lehetőséget, ahol a korabeli hadművészet, a végek életének felidézésével párhuzamosan előtérbe kerül az a példaértékű összefogás, erkölcsi értékek – mint pl. a hősiesség, bajtársiasság, hazaszeretet, hit, barátság, kitartás –, ami a török hódítók elleni összefogást, az európai kereszténység védelmét erősítette, s ami napjainkban is iránymutató kell, hogy legyen.

A történelmi fesztivál célja a 16. század hadművészetének és hétköznapjainak megélhető, minden részletében történelmi hűségre törekvő bemutatása, a keresztények és oszmán megszállók életmódjának, harcmódjának, a kényszerű együttélés napjainkig kimutatható utóhatásainak megjelenítése. Mindezt interaktív módon, a látogatókat nem csupán nézőként, hanem aktív résztvevőként is bevonva. A 250-300 hazai és külföldi katonai hagyományőrző részvételével, hadtörténész által kidolgozott forgatókönyv alapján megvalósított látványos demonstrációkkal, katonai táborokkal, életmód-bemutatókkal, párbajokkal, a táborok és az „élő kiállításként” működő magyar falu és hárem programjaival, kiállításokkal, vártúrákkal nem csak a hadtörténet, vagy a történelem iránt érdeklődőknek kínál tartalmas programot, hanem bármely korosztály érdeklődésére számot tarthat. A látogató a szórakoztató programok során szinte észrevétlenül szerez hiteles tudást a török-kor történetéről.

A tizenöt éves háború korának és kiemelten az 1597-es tatai ostrom felidézése szándékunk szerint kifejezi a látogatók és érdeklődők felé annak a heroikus küzdelemnek a társadalmi értékét és fontosságát, melynek köszönhetően sikerült az oszmán hódítás megállítása. A múlt megismerése szinte egy időutazás segítségével valósul meg, ahol a török-magyar együttélés népi- és iparművészetben, vagy éppen zenében és táncban megfogható és megjelenítésre kerülő öröksége életre kel.

A tervezett projekt átfogó célja egy olyan egészséges nemzettudat s egyben szemléletmód kialakításához, mellyel hozzájárulhatunk a magyar történelem alaposabb megismeréséhez, természeti és épített környezetünk megóvásához, kulturális értékeink megőrzéséhez. A programsorozat fentiekben vázolt specifikus céljai megvalósításával egyben erősítik az országhoz és a nemzethez való kötődést valamennyi korosztályban.

 

A rendezvény helyszíne: A hadieseményeket az eredeti török kori helyszíneken, a tatai vár török kori védmű rendszerében, a várárokban mutatjuk be. Állandó színhelyeink a Tatai Vár, és a Kastély-tér, valamint a közöttük elterülő tóparti rész az Esterházy-lovardáig.2021-ben lehetőséget kaptunk a felújított Esterházy-kastély parkjának ismételt birtokba vételére, valamint vezetett kastélytúrák megvalósítására is.

 

Programszerkezet: A „Tatai Patara 1597.” Török Kori Történelmi Fesztivál részletesen kidolgozott programstruktúrával rendelkezik, ami az állandó programelemek mellett évente – figyelembe véve az adott történelmi évfordulók kapcsolódási lehetőségeit is – folyamatosan bővül, egyre különlegesebb programokkal várja az érdeklődőket.

A szórakozás és az élményszerű „történelmi okítás” egyszerre adatik meg a vendégeknek, a gyermekek számára pedig a tanulás egy teljesen új dimenziója nyílik meg. 2021-ben a kalandot és az összefogást állítottuk a kísérő programjaink középpontjába, amik elsősorban a gyerekek és a családok részére nyújt „szórakoztató tanulási lehetőségeket”. „Aprajafalvában” kézműves foglalkozások, csepűrágók tábora, valamint népi játszótér várja a kicsiket. A háremben a már jól ismert „szem-füles” foglalkozások középpontjában idén a keleti szőnyeg és szövés áll, mellette mesék, báb-készítés és táncok ismertetik meg a muszlim család világával az érdeklődőket, míg a „Magyar faluban” egy élő kiállítás várja a végvárak menti falvak életére és a pünkösdi ünnepkör hagyományaira kíváncsiakat. A Kuny Domokos Múzeum a végvári élet mindennapjaiba elkalauzoló múzeumpedagógiai foglalkozásaival és vártúra vezetésekkel várja a látogatókat.

A kerettörténet szerint a tizenöt éves háborúban, amikor Tata négybástyás vára török kézen volt, komoly akadályt jelentett a dunántúli keresztény hadmozdulatok útjában. Gróf Pálffy Miklós komáromi főkapitány az ostromhoz szükséges csapatok hiányában, meglepetésszerű támadásra szánta el magát, melynek főszereplője egy új fegyver, a kapupetárda. A németalföldi háborúk során kifejlesztett eszköz első magyarországi alkalmazására 1597. május 23-án a tatai vár kapujánál került sor és egyből sikert hozott az ostromlóknak.

A kerettörténetre felfűzött állandó programelemeknek köszönhetően a fesztivállátogatók belemerülhetnek a 16-17. század végvári életének mindennapjaiba, kipróbálhatják magukat a korabeli mesterségekben, a bemutatók során elleshetik a mesterfogásokat és kipróbálhatják ügyességüket akár a korabeli ételek készítésében is. Megismerkedhetnek mind a török hódítók, mind pedig a keresztény csapatok haditechnikájával, viseletével, táborhelyeivel, de a katonai regulába is belekóstolhatnak.

A rendezvény gerincét jelentő nagyszabású, több száz hagyományőr részvételével megvalósított csaták Dr. Négyesi Lajos hadtörténész által kidolgozott és a résztvevőkkel egyeztetett forgatókönyvei alapján valósulnak meg. A nagy ütközetek mellett (nyíltszíni csata, várostrom, kapupetárda-robbantás) számos bajvívással, mustrával, katonai gyalogos- és lovasbemutatóval idézzük meg a tizenöt éves vagy más néven hosszú háború időszakának haditechnikáját, a katonák életmódját, az alkalmazott harceljárásokat és a harci szokásokat.

Az állandó programok mellett minden évben új programelemekkel bővítjük a rendezvény repertoárját. 2021-ben három újdonsággal is várjuk a látogatókat. A budapesti Yunus Emre török kulturális intézet idén is támogatja rendezvényünket török művészek közreműködésével hagyományos török népzenével, bazárral, kávé- és tea-kostolóval, játékkal, valamint újabb kiállításokkal. Együttműködő partnereink között köszönthetjük és ismerheti meg közönségünk a Türk Tanács Képviseleti Irodát, valamint önálló programmal érkezik a Gül Baba Türbéje Örökségvédelmi Alapítvány. Dr. Négyesi Lajos szövegkönyve alapján a Komárom-Esztergom Megyei Jogászegyesület és a hagyományőr csapatok vállalkozó szellemű résztvevőinek segítségével a történelmi színpadi játékban mutatjuk be a tatai vár török-kori történetének fontosabb eseményeit. A történetekben, a szereplők szövegeiben a korabeli források nyelvezete jelenik meg, autentikus zenei környezetben.

A program szakmai hatásai:

A közel 300 magyar és külföldi katonai hagyományőr, valamint több száz további közreműködő összefogásának köszönhetően olyan egyedülálló programsorozat valósítunk meg, ahol interaktív, át- illetve megélhető módon vezetjük be a látogatókat a 16. század világába. A múzeumpedagógiai programok tartalmi elemeiben a jelenlegi helyzetre való tekintettel, a nemzeti összefogás erejének jelentőségét hangsúlyozzuk. Ennek megfelelően alakítottuk ki és formáljuk meg a „Magyar falu”, „Aprajafalva és a „Hárem” programelemeit, műsorait, és a hadibemutatókat.

Egyedülálló kezdeményezésünk a „Szütyő próba” rendezvényünk, amit kifejezetten családok számára találtak ki a szervezők. A „Szütyő próba” egy csoportos időutazás, élő történelem óra, természetesen nem a klasszikus értelemben vett „tanóra”. Korabeli környezetben várjuk az érdeklődőket, akik aktívan (kipróbálva, megkóstolva, felvéve, felépítve vagy éppen lerajzolva) tapasztalhatják meg a 16. század szokásait, mindennapjait, és a 21. század haditechnikáját.

A hangsúlyt a kalandra, a játékra és a történelmi hűségre helyezzük, amiről történészek, muzeológusok, hagyományőrök, múzeumpedagógusok gondoskodnak. Egy-egy állomáshely a török hódoltság korának egy-egy szimbolikus helyszíne, ahol a foglalkozás kiscsoportos „munkával” zárul.

A fesztivál alapötlete, célja és teljes programszerkezete tulajdonképpen ugyanezt a célt szolgálja: szórakoztatva tanítani, a történelem egy szeletét megismertetni, interaktív lehetőségekkel, játékokkal, kiállításokkal a korszakot közelebb hozni, átélhetővé tenni, a közös emlékezéssel és a megidézett korszakban meghatározó pozitív emberi értékek hangsúlyozásával (pl. bajtársiasság, hősiesség, segítségnyújtás) a nemzettudatot erősíteni. Számos új elemet építettünk be, illetve alakítottunk ki, amivel az „egész életen át tartó tanulás” valósítható meg a fent vázolt módon, s ami valóban minden korosztály számára maradandó élményt kínál.

Az elmúlt évek látogatószámai és a szállásadóktól érkező visszajelzések bizonyítják, hogy a tatai idegenforgalomra is kedvező hatással van a rendezvény. A „Tatai Patara 1597” Történelmi Fesztivál szakmai hatásai, kisugárzása nemzetközileg is mérhető, ezt tartjuk legfontosabb küldetésünknek.

A 2022. évi fesztivál a történelmi kor megidézésével és felelevenítésével a hiteles történelmi utazás mellett a kulturált pihenésre és a családok tartalmas szabadidős programlehetőségeinek megteremtésére fókuszál. Célzottan az összefogást emeljük ki, hiszen mi más lehetne a jelen időszakban egy felelős rendezvény legfontosabb üzenete? Így volt ez a török korban, ez jelent segítséget napjaink járvány elleni küzdelmeiben s az azt követő „helyreállításban” is, amihez a magyar történelmi múltat feldolgozó nemzetközi hírű fesztivál már önmagában is hozzájárulhat.

 

CSATÁK

Szombat délelőtt

A bemutató a XVI. század végi török-magyar végvári élet pillanatait eleveníti fel. Láthatjuk majd a hajdúk lesvetését zsákmányszerző török fosztogatókon, a tábori rendet megsértő vitézek megbüntetését, a párviadalt a kihívástól a bajnok győzelméig, a foglyok sanyarú sorsát és végül elszabadul a háború lángja és látványos harcban mérik össze a csapatok fegyvereiket és erejüket.

Szombat este

A hagyományőrzők a vár udvarán színpadi játékban mutatják be Tata török kori történelmének XVI. század végi időszakát. Megismerhetjük a vár építésének történetét és a tragikus 1594-es év eseményeit, amikor Esztergom sikertelen ostroma után a keresztények Tatát és számos más várat is elvesztettek, melynek következménye a várfeladó kapitányok felelősségre vonása lett. A történetet korabeli levelek és krónikák alapján írott szövegek idézik fel, hozzáilló zenékkel színesítve.

Vasárnap délelőtt

A bemutató a törökök furfangos támadását mutatja be, amikor a tábor felgyújtásával előidézett zavart kihasználva akarnak győzelmet aratni. A keresztényeknek azonban helyén van a szíve és a fegyelmezett katonák hamar úrrá leszenek a zűrzavaron és az ágyúk és puskák tüzével zavarják el a támadókat.

Vasárnap délután

A vár udvarán megidézzük gróf Pálffy Miklós 1597 májusi nevezetes petárdás támadását. A gróf egykori győzelmi jelentése alapján megismerhetik a támadás történetét, amit a hagyományőrzők látványos ostromjelenetben mutatnak be. Durran a patara és a végén felkerül a magyar zászló a vár fokára.

Összefoglaló: XXXII Öveges József Kárpát – medencei Fizikaverseny országos döntője

Ebben az évben már harminckettedik alkalommal versenyeztek a Kárpát – medencei általános és középiskolás fiatalok fizika tudásukról számot adva, Ez a verseny igen sokrétű tudást megkövetelő megmérettetés, a verseny számítási feladatokból, fizikatörténeti kérdésekből és fizikai kísérletek elvégzéséből / megmagyarázása / értelmezéséből tevődik össze. Ebben az évben már sokadszor Győr városa adott otthont a legjobb kisfizikusok versenyének május 20– ától május 22- éig.
Szerbiából két általános iskolás tanuló nyert jogot a versenyen való részvételre. Berec Anett és Szabó Némedi Eszter a Thurzó Lajos Általános Iskola diákjai Kálmán Róbert a nevezett iskola fizika szakos felkészítőtanáruk kíséretében vágtak neki a feladatnak. Kárpát – medence szerte mintegy 1000 tanuló nevezett be a versenyre iskolai, megyei szinten és közülük 70 tanuló kapott jogott az országos (Kárpát – medencei) megmérettetés lehetőségére. Már az hogy eddig eljutottak a zentai lányok nagy siker és természetesen kiváló lehetőség a tapasztalatszerzésre, ismerkedésre. A verseny mellett a három nap alatt jutott idő városnézésre, kultúrális programon való észvételre és természetesen sok – sok fizika kísérleti bemutató megtekintésére. Meglátogattuk a győri Széchenyi Egyetem vadonat új épületeit ahol az Audi győri gyára is képezi a szakembereit, akik a biztos munkalehetőség reményében folytathatják tanulmányaikat.

Összefoglaló: Suliszínház fesztivál csonoplyai elődöntő

Örömünnepre virradhattunk április 30-án. A tavalyi, járvány okozta sok kínlódás, halasztgatás, betegeskedések okozta kimaradás után a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezésében a XXII. Vajdasági Suliszínház Fesztivál az idén végre időben, és – majdnem – zavartalanul tarthatta meg bácskai anyanyelvápolóinak csonoplyai elődöntőjét. Egy szereplő ugyanis (az egyik Törpe) ezúttal is betegen, lázasan feküdt otthon, helyére pedig sietve kellett egy társának „beugrania”, és lóhalálában megtanulnia a szerepét. Az elődöntő egyik érdekessége az volt, hogy a nemesmiliticsiek anyanyelvápolóinak az idén egy különleges riválisa akadt. Ők ugyanis a jól ismert és közkedvelt mese, a Hófehérke és a hét törpe színpadi változatával szerepeltek, de közben kiderült, hogy a csonoplyai házigazdák, akik ugyan két jelenettel is készültek, de az egyik – ugyancsak a Hófehérke és a hét törpe volt!
Így jelenhetett meg ugyanaznap, egyazon színpadon nem kevesebb, mint két Hófehérke és tizennégy törpe! Persze nem volt sértődés, igyekezett mindkét csoport apait, anyait beleadni a játékba. A nemesmiliticsieknek a Szabó Márta anyanyelvápoló tanítónő rendezésében pergőn, dinamikusan és remek hangszerelésben előadott Hófehérkéje két újabb meglepetéssel is szolgált: Hófehérkét fiú – a negyedikes Horváth Bence – alakította, az őt csókjával életre keltő Királyfit pedig – lány: az ugyancsak negyedikes Mátyus Lilla! Méghozzá olyan szépen, tisztán beszéltek, hogy mindketten, sőt a Mostohát igen meggyőzően alakító negyedikes Purda Noel is – dicsérő oklevelet és könyvet kaptak a szép, tiszta beszédükért. Sőt Horváth Bence a sokszínű, átélt alakításáért kapta voltaképpen a díszoklevelet. Az ő jelenetüknek egyébként volt egy humoros, groteszk, érdekes pillanata is. Távozáskor ugyanis nem a vékonyka, kecses Királyfi kapta ölbe Hófehérkét, hanem a jól megtermett, legalább egy fejjel magasabb, vállas Bence-Hófehérke kapta fel a vékonydongájú Királyfit, és cipelte ki döngő léptekkel a színpadról! Egyébként a nemesmiliticsieket a remek, kifejező díszletért és jutalmazni kellett, sőt az ő Hófehérke és a hét törpe című jelenetük, mint az elődöntő
legjobb előadása, továbbjutott a döntőbe!
A csonoplyaiaknak nehezebb volt a dolguk. Az ő iskolájukban nincs magyar oktatás, és sok családban otthon sem beszélik már a magyart. Ennek ellenére, az anyanyelvápoló tanítónő, Krizsán Valéria sokéves munkájának eredményeként határozottabban szebben, tisztábban beszélnek már magyarul, mint pár évvel ezelőtt. S nem csak egy-egy tanuló, hanem ez az egész csoportra jellemző már. Azok, akik később kapcsolódtak be az anyanyelvápolásba, s még bizonytalanoknak érezik magukat – igyekeztek ezt palástolni. Előadás után rá is kérdeztem, hogy az egyik szereplő miért beszélt jóval halkabban, mint a társai. A válasz: nem akart szégyent vallani a többiek előtt. S nem akarta rontani a remek összhangot. Majd hallgassam meg jövőre… Ők két jelenettel is készültek. A kőleves című népmese-feldolgozásban két szereplő is igen szépen, kifejezően beszélt, de a legszebben a Házigazda szerepében a harmadikos Szélik Arnold. Ő is könyvjutalomban és dicsérő oklevélben részesült. Az ő Hófehérke és a hét törpe című jelenetüknek volt egy különös, meglepő adaléka. Szereplői a Covid –járvány kellemetlen élményeit – beleírták a jelenetükbe! Szó esett itt az online-tanulásról, a tragikomikus neten való – „kirándulásokról”, az „oltakozásokról”, azoknak mikéntjéről, többek között arról, kit mivel oltottak be: Pfizerrel, vagy mással. A Mostoha pedig nem mérgezett almával akarja kioltani szegény, szépségével őt lefőző mostohalánya életét, hanem – ott a nyílt színen  fecskendővel juttatja be testébe a mérget! Stb. Ötleteiknek nem volt se vége, se hossza. Ezért a bírálóbizottság – Lukács Gabriella, a VMPE elnöke, és Jódal Rózsa író – őket a meseszöveg fantáziadús, saját, szellemesen eredeti megjegyzésekkel és cselekvésekkel dúsító aktualizálásáért jutalmazta dicsérő oklevéllel és könyvvel. A szép, kifejező beszédre való eredményes törekvésnek egész csoportjukra jellemző megvalósítása volt jellemző, de a két legszebben beszélőt– a nyolcadikos Gardil Rolandot, aki fiú létére alakította sikeresen a gonosz, irigy Mostohát, és az ötödikes Pacsa Áront, aki Narrátorként jeleskedett – dicsérő oklevéllel jutalmazta. Csonoplyán tehát nem csak sikeresen estek túl a járványon, hanem – meg is örökítették! Tanulságos, élvezetes találkozó volt.

Írta: Jódal Rózsa

Összefoglaló: Kőketánc

Mintegy ezernégyszáz résztvevővel tartották meg óbecsén a Kőketáncot a vajdasági óvodások és általános iskolások énekes népi játék- és néptáncversenyét.A néhány éve már kétnaposra „terebélyesedett” rendezvényt, május 20-án és 21-én, huszonötödik alkalommal szervezete meg a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör. Összesen 63 produkciót mutattak be a gyermekek, akik Vajdaság csaknem negyven helységéből érkeztek.
A zsűri tagjait az idén is az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület biztosította a rendezvényen. A produkciókat Strack Orsolya néptánc-oktató nézte végig, aki már harmadszor vett részt zsűriként a rendezvényen, illetve a Kirch Zoltán-Podpácz Bea, komlói néptánc-oktató házaspár értékelte a látottakat. Az énekes népi gyermekjáték kategóriában arany oklevelet kapott a Sercegő gyermekcsoport (Zenta), az Aprócskák csoport (Péterréve), a Lepetye csoport (Magyarkanizsa), a Höcögők csoport (Péterréve) és a temerini Ugribugri gyermek-néptánccsoport. Ezüst minősítést a Pitypang tánccsoport (Gunaras), a Cseprente Néptánccsoport (Kishegyes), a Szederinda táncegyüttes (Topolya), a Kenderkóc gyermekcsoport (óbecse), az Apróka kopogtatóka (Ada) és a Futkáncok táncegyüttes (Újvidék) kapott, míg bronz oklevélben a Szedericék (óbecse), a Csiribiri (Tornyos) és a Motolla (Magyarkanizsa) csoportok részesültek. Az óvodás és alsós néptáncosok kategóriájában arany oklevélben a Délucska (Kishegyes), míg bronz oklevélben a Sziporka táncegyüttes (Bácsfeketehegy) és a hajdújárási Pitypang táncegyüttes részesült.  Az alsós néptáncosok között négy csoport is kiemelt arany minősítést érdemelt: a Csibész táncegyüttes (óbecse), a Parázs táncegyüttes (Zenta), a Recefice gyermek-néptánccsoport (Temerin) és a Manó táncegyüttes (Újvidék). Arany oklevelet kapott a Sziporka táncegyüttes (Palics) és a Bóbita táncegyüttes (Ada), míg ezüst minősítést a Százszorszép (Kúla), a Libabál (Ludas), a Csuporka táncegyüttes (Bácsfeketehegy), a Lángocska (Szenttamás) és a Pitypang néptánccsoport (Magyarcsernye) kapott. Bronz okleveles a Kistopogó tánccsoport (Csóka) és a törökbecsei Cifrázó táncegyüttes let. A népszokások kategóriájában csak két produkciót láthatott a zsűri, a szabadkai Cifra-Boróka táncegyüttes arany, míg a tiszakálmánfalvi Gubancolók együttes bronz minősítést érdemelték ki. A felsős néptáncosok között is voltak kiemelkedő csoportok, akik kiemelt arany minősítésben részesültek: az adai Füzike táncegyüttes, az óbecsei Kisbekecs táncegyüttes, a kishegyesi Cselefendi néptáncegyüttes, a péterrévei Csicsergők Néptánccsoport, az újvidéki Tűzrevaló táncegyüttes és a csantavéri Csipetkék Néptánccsoport. Arany minősítést kapott a Csiripiszli táncegyüttes (Topolya), a Mákvirág (Bácsfeketehegy), a Szikra táncegyüttes (Zenta), a Cifra Néptánccsoport (Temerin) és a Parapács táncegyüttes (Törökbecse). Ezüst oklevelet kapott a Kalala (Szenttamás), a Pimpimpáré (Zentagunaras) és a tordai Kincsünk táncegyüttes középső csoportja. Bronz minősítést a Napraforgó Táncegyüttes (Kúla) és a Topogó tánccsoport (Csóka) szerzett. A vegyes korosztályú, alsós és felső táncost is felvonultató néptánccsoportok között kiemelt arany fokozatot a péterrévei Pitypalatty Néptánccsoport, az óbecsei Csicsóka táncegyüttes és a topolyai Kisvirgonc táncegyüttes kapott. Ezüst minősítésű lett a Cibere gyermek tánccsoport (Horgos), a Napsugár gyermek Néptánccsoport (Bajsa), a Vackor Néptánccsoport (Kelebia), a Sedergő (Magyarkanizsa) és a Pántlika Néptánccsoport (Bácskossuthfalva). Bronz oklevelet kapott a Tiszavirág (Törökkanizsa), a Virgonc néptánccsoport (Magyarittabé) és az Árvalányhaj néptánc csoport (Törökfalu).
A zsűri négy oktatót és koreográfust külön díjazott, az óbecsei Cseszák Korcsik Anikót és Cseszák Balázst, a péterrévei Ferencz Katalint és a temerini Lukács Imrét.

Összefoglaló: XX. GENIUS Konferencia

Szombaton, 2022. május 14-én az újvidéki Svetozar Marković Gimnáziumban huszadik alkalommal rendezték meg a tehetséges középiskolás diákok hagyományos GENIUS Konferenciáját és vajdasági szintű versenyét. Kevés, de igencsak minőséges szakmunka érkezett, a szóbeli megmérettetésen a diákok nagyszerűen szerepeltek!

Tatjana Vukadinovi igazgatónő köszöntő beszédében kihansúlyozta, hogy a gimnázium fizikatanára, Muhi Béla hozta létre a GENIUS-t, emelte magas szintre a tehetséggondozás konferenciáját. Nyugdíjasként is töretlenül szervezi ezt a hatalmas munkát. A mai napon itt az iskolában zajló X. Fogyasztóvédelmi Diákverseny és a XV. Diák Menedzsment Bajnokság is a GENIUS konferenciák eredménye, miközben ennek a tehetséggondozásnak számtalan más kihatása, eredménye is van. Örömmel látjuk a sok egykori diákunkat, akik mentorként, szakbizottsági tagként, szülőként és tanárként vannak jelen.

Lukács Gabriella, a társszervező Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének jelenlegi elnöke Sziveri Gabriellaként volt egykor a diákunk, aki mostani felszólalásában ugyancsak elismerte a GENIUS fontosságát és eredményeit. A VMPE részéről felkínálta, hogy a GENIUS Konferencia legjobbjai jutalomüdülést kaphatnak (ezúttal először) Zánkán, a Balaton melletti diáküdülőben. Megköszönte az anyaországi Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatását.

Muhi Béla kihangsúlyozta a felkészítő tanárok, a mentorok áldásos munkáját, a korábbi felfedezett tehetségeink esetleges elvándorlását, meg a megmaradásunk fontosságát.  Emlékeztetett arra, hogy a diákok elektronikus formában beküldik a szakmunkáikat, majd a szóbeli megmérettetésen szekciónként mutatják be kutatásaik, szakmai jellegű tevékenységeik eredményeit. Önállóan vagy párban lehetett jelentkezni. A versenykiírásnak megfelelő kritériumok alapján általános iskolai szakmunkákat is elfogadnak. A diákok teljesítményét minden évben rangos szakbizottság értékeli. Ezúttal Dr. Ózer Ágnes, Gaál Anna, Dr. Huszka Róka Magdolna, Muhi Béla, Bori Mária, Dr. Tarján László, Góbor Zoltán, Erdősi Ric Renáta, Dr. Muhi B. Béla és mások.

Mindegyik résztvevő (diák, mentor és zsűritag) megfelelő oklevélben részesült. Ajádékkonyvekről a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács gondoskodott. A diákok egyéb ajándékot is kaptak. Élelem és üdítő is jutott mindenkinek.

Médiatámogató: www.fokusz.info

EREDMÉNYEK:

Szabó Rebeka, Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Iskola, Topolya. 2 osztály. Téma: Egymás görbe tükrében, avagy etnikai sztereotípiák Vajdaságban. Szakterület: Pszichológia, szociológia. Mentor: Mengyán Pletikoszity Ildikó. ELSŐ DÍJ.

Nagyidei Márk, Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Iskola, Topolya. Téma: Zsidó tanítók Topolyán 1867 és 1941 között. Témakör: Helytörténet. Mentorok: Pletikosić Paja, történelemtanár, Német Klaudió, kutató. ELSŐ DÍJ.

Végső Barbara. Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Iskola, Topolya.

3. osztály. Téma: Stressz a házban. Témakör: Pszichológia, szociológia. Mentor: Mengyán Pletikoszity Ildikó. ELSŐ DÍJ.

Erdélyi Szonja, Huszár Mónika, Beszédes József MMIK, Magyarkanizsa, 3. osztály. Téma:

Környezettudatosság a technika világában.

Szakterület: Műszaki tudományok. Mentor: Tóth Béla. ELSŐ DÍJ.

Nagygyörgy Zsóka, Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, Zenta.  3. osztály. Téma: SrTiO3 nanostruktúrák előállítása, jellemzése és alkalmazhatósága. Szakterület: Kémia. Mentor: Dr. Pap Zsolt. ELSŐ DÍJ.

Ágó Gergely, Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, Zenta.  4. osztály. Téma:

A járvány hatása Zenta levegőminőségére. Szakterület: Kémia. Mentor: Fajka Valéria. (A tanuló Szolnokon volt az országos Curie versenyen). MÁSODIK DÍJ.

Nagygyörgy Zsóka, Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, Zenta.  3. osztály. Téma: Letermett csiperkekomposzt mikrobiológiai kezelést követő mezőgazdasági hasznosítása. Szakterület: Biológia, mezőgazdaság Mentor: Kormányos Róbert. ELSŐ DÍJ.

Következik négy általános iskolai szakmunka. Ezek a tanulók nem voltak jelen a GENIUS Konferencián, mivel szakmunkájukat, a kísérleteiket, prezentációjukat már korábban bemutatták.

Rakéták és hajtóműveik. Kis Botond, Magyarkanizsa, Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola, 8. osztály. Felkészítő tanár: Szabó Tünde. DICSÉRET

Peltier elem. Kállai Kler és Eszes Éva, Tornyos, Tömörkény István Általános Iskola, 8. osztály. Felkészítő tanár: Törőcsik Áron.        DICSÉRET

A vízimalom folyamatos működése. Kőrösi László és Vastag Eleonóra, Mohol, Novak Radonić Általános Iskola, 7. osztály. Felkészítő tanár:  Aleksandra Telečki.

DICSÉRET

A tökéletes mosoly titka. Szarka Kitti és Nagy Dorottya, Zenta, Petőfi Sándor Általános Iskola, 8. osztály. Felkészítő tanár: Fajka Valéria.    DICSÉRET

Összefoglaló: XII. Bárka Evangelizációs szavalóverseny

2022.május 7-én a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és az Ürményházi Ifjúsági Klub 12. alkalommal szervezte meg a Bárka ökumenikus jellegű, evangelizációs szavalóversenyt.

A Bárka evangelizációs szavalóverseny az egyetlen olyan verseny vidékünkön, amely kizárólag magyar költők vallásos, hithez kötődő verseit vonultatja fel.

A szavalóversenyre iskolák, művelődési egyesületek, anyanyelvápoló csoportok jelentkeztek be: Szegedről, Temerinből, Óbecséről, Csonoplyáról, Nemesmiliticsről, Homokrévről, Beodráról, Nagybecskerekről, Muzslyáról, Nezsényből, Módosról, Bókáról és Ürményházáról.

A verseny négy kategóriában folyt:

 • Anyanyelvápolók (14 tanuló)
 • Alsós korcsoport (16 tanuló)
 • Felsős korcsoport (11 tanuló)
 • Középiskolás korcsoport (2 tanuló)

A zsűri tagjait Varnyú Ilonát nyugalmazott magyartanárnő Óbecséről és nagytiszteletű Beszédes Mária református lelkésznő Torontálvásárhelyről.

A verseny színhelye az ürményházi Szent Anna templom, ahol az eseménynek az asszonykórus csodálatos fellépése kölcsönzött emelkedett ünnepélyességet.

A jelenlevőket Móricz Elvira az ÜIK elnőke üdvözölte, majd Korenchy László a VMPE alelnöke szólt az egybegyültekhez.

A díjazott szavalók:

Anyanelvápolók:

 1. Szabó Krisztina (7.osztály) Homokrév

Aranyosi Ervin: Szeretni jöttem

Felkészítő: Szirák Katalina

 1. Müller Aleksz (1. osztály) Nezsény

Szeretet himnusz

Felkészítő: Molnár Urbán Éva

 1. Ledjanac Radoslav (6. osztály) Módos

De jó volna jónak lenni-ima

Felkészítő: Molnár Urbán Éva

Alsós korcsoport:

 1. Bacsó Letícia (4. osztály) Szervó Mihály Általános Iskola Muzslya

Aranyosi Ervin: Hiszel az Istenben?

Felkészítő: Tóth Lendvai Heléna

 1. Labanc Benjamin (1. osztály) Szervó Mihály Általános Iskola Muzslya

Bogdán József: Felismertelek

Felkészítő: Fárbás Repp Edit

 1. Molnár Rita (3. osztály) Szervó Mihály Általános Iskola Muzslya

Bogdán József: Katicabogárka

Felkészítő: Lukács Gabriella

Felsős korcsoport

 1. BOZSÍR DIANNA (6. osztály) Samu Mihály Á.I. Óbecse

Szentesi Viktória: Hittel szép az élet

Felkészítő: Józsa Zsuzsanna

 1. MÓRICZ LILLA (6. osztály) Dositej Obradovic Á.I. Ürményháza

Dsida Jenő: Én hívlak élni

Felkészítő: Soós Valéria

 1. TALLÓS SAROLTA (6. osztály) Samu Mihály Á.I. Óbecse

Babits Mihály: Zsoltár gyermekhangra

Felkészítő: Józsa Zsuzsanna

Középiskolások korcsoportja

 1. Tóth Katarina, 2.osztály, Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium

József Attila: Csöndes estéli zsoltár

Felkészítő: Radócki Dukai Virág

 1. Lahos Andreász 1. osztály

Nikola Tesla Villamossági és Építészeti Középiskola,    Nagybecskerek

Aranyosi Ervin: A hit ereje

Felkészítő tanár: Tóvízi Gabriella

A díjazott diákok könyvjutalomban részesültek. A szervezők gondoskodtak arról, hogy minden gyereknek kedveskedjenek egy szerény ajándékcsomaggal.

A felkészítők számára cukorka csomagot és noteszt készítettünk.

A szervező a szavalók részére szervezett ismét Falujárás játékot. A játék támája a madarak és fák napja volt. Ez alkalommal a gyerekeknek 3 pontot kellett megtalálniuk Ürményházán.

 1. Itt lehet hallgatni a sárgarigó dalát
 2. itt áll Ürményháza legnagyobb fája.
 3. Itt lesz Ürményháza parkja.

Útközben egy csoportkép is készült

 A finom ebéd és sütemény elfogyasztása után a vendégek elbúcsúztak és megígérték, hogy két év múlva ismét találkozunk.

A verseny támogatói: Ürményházi vadászok, Ürményházi helyi közösség, Szabó sütöde, Evelin szikvíz, Ürményháza polgárai.

Összefoglaló: XV. Vajdasági Diák Menedzsment Bajnokság

A középiskolás Menedzsment bajnokságon a tanulók egy képzeletbeli vállalat vezetőjének szerepét töltötték be. A diákok önállóan vagy párban az elképzelt vállalat üzleti tervét készítették el.

Az üzleti világban való érvényesülésre, a szakmai ismeretek elsajátítására, egy vállalat létrehozására és menedzselésére való felkészülést nem lehet túl korán elkezdeni. Az üzleti tervezés az egyik legnagyobb kihívás amellyel a vállalkozó szembesül. Nehéz feladat, hiszen a jövőbe kell tekinteni, hogy egy hosszú távon működőképes és nyereséges vállalkozás létrejöjjön.

Az idei versenyre, melyet május 14-én tartottunk meg Újvidéken, a Svetozar Marković Gimnáziumban, összesen 8 csapat jelentkezett Vajdaság különböző iskoláiból.

A munkákat háromtagú bizottság értékelte: Dr. Muhi B. Béla, mgr. Vujičić Sava és M. Nedić Izabella.

Az eredmények a következők lettek:

1. díj
A – V Naturalkozmetika
Huszár Viktória és Szollár Anett
Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont
Mentor: Kőrösi Sóti Beáta

és

Nyomtassunk 3D-ben
Kovács Halmai Martin
Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola Zenta
mentor: Szügyi Valéria

2. díj
VB stúdió üzleti terve
Végső Barbara
Dositej Obradović Gimnázium és Közgzdasági Iskola
Mentor: Mengyán Pletikosić Ildikó

és

Kriptogárda kft
Kapitány Mária és Mészáros Lehel
Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola Zenta
Mentor: Davidov Orsolya

3. díj
FutureCompact doo
Fodor Noémi
Bosa Milićević Közgazdasági Középiskola Szabadka
mentor: Rajsli Baranyi Emese

és

Bio power kft üzleti terv
Nagy Szandra és Paróczi Júlia
Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola Zenta
Mentor: Búrány Ágnes

A verseny szervezője a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete volt, támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Főszervező: Dr. Muhi B. Béla.

Összefoglaló: X. Vajdasági Fogyasztóvédelmi Diákverseny

Május 14-én, a Svetozar Marković Gimnáziumban Újvidéken, tizedik alkalommal rendeztük meg a tartományi szintű diákversenyt, melynek témája a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos megfigyelés, kutatás, elemzés volt.

A diákok önállóan vagy csapatban végeztek kutatást, vizsgálták mindazon tényezőket, melyek a fogyasztók jogaival, érdekeivel ellenkeznek, nem etikusak, veszélyeztetik az egészséget és a környezetet. A versenyzők rámutattak a törvénytelenségekre, visszaélésekre, illetve a lehetséges megoldásokra.

A témát az idén is a közgazdaságtan, a jogtudomány, a biológia, a kémia, a környezetvédelem, az orvostudomány és más szakterületek szempontjából közelítették meg a diákok.

A verseny célja az volt, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését  a fogyasztóvédelem, a tudatos vásárlás, az egészségmegőrzés, a környezetvédelem, az emberi jogok érvényesítése iránt.

Az idei versenyre összesen 17 közép- és általános iskolás csapat nevezett be, Vajdaságból és Magyarországról egyaránt.

A csapatok két csoportba lettek osztva: 1. csoport – általános iskolás és 1. és 2. osztályos középiskolás diákok, 2. csoport – 3. és 4. osztályos középiskolás diákok

A zsűri (Borsos Antal, Borsos Judit, Mészáros Béla és Szórád Ferenc) döntése alapján a következő eredmények születtek:

1. csoport – általános iskolás és 1. és 2. osztályos középiskolás diákok

1. díj
Számít a határidő?
Szabó Szilvia
Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola Zenta
Mentor: Tandari Emese

2. díj
Akció vagy megtévesztés?
Vastag Ivett és Bukta Bernadett
Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola Zenta
Mentor: Tandari Emese

és

Élelmiszer pazarlás és éhezés Magyarországon
Solymosi Bernadett és Kádár Péter Pál
HSZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum
Mentor: Ollai Julianna

3. díj
Kako brza hrana i proizvodi za mršavljenje utiču na naše zdravlje
Ena Pilh i Milena Nešić
Ekonomsko-Trgovinska škola Senta
Mentor: Sanja Marković

2. csoport – 3. és 4. osztályos középiskolás diákok

1. díj
Hajfestékek
Kalocsai Viktória és Török Réka
Egészségügyi Középiskola Zenta
Mentor: Gere Anikó

2. díj
E-kereskedelem
Szekeres Dóra Lili és Asztalos Amanda
Hódmezővásárhelyi SZC Makói Návay Lajos Technikum és Kollégium
Mentor: Szekeres Krisztián

3. díj
Sitni trikovi za obmanu potrošača
Ognjen Miladinov i Lenkica Jančić
Ekonomsko-Trgovinska Škola Senta
Mentor: Jelena Zeković

A verseny szervezője a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete volt, támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Főszervező: Dr. Muhi B. Béla.

Összefoglaló: Pedagógiai kihívások a XXI. században – A Z és az Alfa generáció pedagógus szemszögből

Hatodik alkalommal lett megszervezve a Pedagógiai kihívások a XXI. században szakmai konferencia.

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a Pro Scientia Naturae Alapítvánnyal együttműködve hatodik alkalommal szervezte meg a Pedagógiai kihívások a XXI. században című szakmai konferenciát, amelynek fő témája ezúttal a „Z és az Alfa generáció pedagógus szemszögből” volt.

Az egynapos konferenciára április 23-án, szombaton került sor Zentán, a Dr. Berényi János Agrárinnovációs Irodában. A konferencia ezúttal is akkreditálva lett.

A szakirodalomban gyakran találkozunk a „generációs szakadék” kifejezéssel, mely az idősebb és fiatalabb generációk közti igen mély távolságot hivatott érzékeltetni. Az emberiség története nem más, mint generációváltások sorozata, amelyet mindig is jellemzett a nemzedékek eltérő attitűdje, értékrendje és véleményformálása, de motiváltsága és tanulási stílusa is. Az új generációk specifikus tanulási környezetet, és oktatásmódszertant igényelnek, így a többségében X és Y generációs tanároknak új ismeretekre és készségekre van szükségük a változó szakmai követelmények teljesítéséhez.

A konferencián nyolc előadást hallhatott a közönség, a program a következő volt:

10.00-10.30 – regisztráció
10.30 – Dr. Muhi B. Béla főszervező köszöntője és előadása: Generációváltások az oktatás és a gazdaság szemszögéből
11.00 – Mengyán P. Ildikó: A Z és ALFA generáció hősei
11.30 – Sutus Ágota: Mondjam vagy mutassam? avagy a kommunikáció útvesztői a XXI.században
12.00-12.30 – kávészünet
12.30 – Csernik Ilma: Mozogni jó! A mozgás szerepe a digitális korszak gyermekeinek fejlődésében
13.00 – Bori Mária: Pillanatkép – a mai diákok pedagógusszemmel
13.30 – Dr. Grabovác Beáta: Mentális egészség és pozitív pszichológiai szempontok generációs kontextusban
14.00-14.30 – ebédszünet
14.30 – Dr. Kulcsár Sarolta: A Z és ALFA generáció beszédkészség-fejlesztésének lehetőségei – az irodalmi szövegekkel történő beszédkészség-fejlesztése
15.00 – Szedlár Ágnes: Az együttgondolkodás csodája a Covid-19 járványt kovetően
15.30-16.00 – A konferencia értékelése és zárása

Versenyfelhívás: II. Kárpát-medencei Diákok Művészeti Találkozója

1. Kárpát-medencei Diákok Művészeti Találkozója 2022

Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete kiemelt hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra és a  tehetséggondozás fejlesztésére,  továbbá a természet és környezet védelmére is.

Miért fontos a természet, a környezetvédelem?

A  természetvédelem  közös érdekünk, a jövőnk záloga!

A  természet,  a környezet védelme saját magunk megmentése és boldogságunk, egészségünk kulcsa!

Az  emberi  tevékenységek  egy  része  nagy  veszélyt  jelent a  természetre,  a  bioszférára. 

A természetvédelem segítségével ezeket a károkat próbáljuk megelőzni, ellensúlyozni. A természetvédelem az egyes fajok, a természetes élőhelyük, valamint a természeti értékek megőrzésére törekszik. A  környezetvédelemmel a természetes környezet megőrzésére  törekszünk.

A virágokat beporzó méhek nélkül az élelmiszer-alapanyagok mintegy fele eltűnne, és milliók élete kerülne veszélybe.

A  május  a  megújulás  hónapja,  a  zöldellő  természet  pompájának  időszaka.

Ezért választottuk  pont az  ígéret , a pünkösd  havát, vagyis  a májust, a  KDMT időpontjául.

Ebben  a  hónapban  emlékezünk  meg több,  a  természettel  kapcsolatos,  a  természet  tematikájához  kapcsolódó,   jeles napról  is.

A madarak és fák napja, a Föld  napjának  testvérünnepe, május  10-én  van.

A méhek világnapja május 20-én  van.

A Magyar Természet  Napja május 22-én  van.

A Biodiverzitás  világnapja – a biológiai sokféleség nemzetközi napja- május  22-én  van.

A KDMT témája:

A  természet sokfélesége, gazdagsága, a természet  megőrzésének fontossága, a  környezetvédelem jelentősége.  Keress  az  irodalomban a  természet leírásával  kapcsolatos  alkotásokat  magyar  nyelven!

Tárd  fel a zene  világából  a  csodálatos  természet tematikáját!  Zenésítsd  meg  a  verset,  amely  kapcsolódik  a  természet leírásához,  tanulmányozd  azt, használd a fantáziádat, jelenítsd meg  a munkádon! Miért fontos számunkra a természet?  Hogyan védhetjük meg, vagy mi veszélyezteti?

Énekelj,  szavalj, rajzolj, fess, mondj prózát,  zenésítsd meg  a  verset, légy kreatív!

Kategóriák:

❖ Alsós korosztály:

-Első-második osztály

-Harmadik-negyedik osztály

❖ Felsős korosztály:

– Ötödik-hatodik osztály

-Hetedik-nyolcadik osztály

❖ Középiskola:

-Művészeti középiskolák

-Gimnáziumok és szakközépiskolá

Fontos tudnivalók:

– Egy tanuló  egy  kategóriában  kizárólag egy alkotással nevezhet;

– Egy-egy tanintézményből küldött pályázatok száma nincs korlátozva;

-A pályázati anyag, az alkotások  beérkezésének határideje: 2022.május 25.

– A szabadon választott ,  a  természet tematikájához  kapcsolódó  versek, énekek, prózai  szövegek  magyar  nyelven  történő bemutatásáról  (éneklése, szavalása, prózamondása , versek  megzenésítése) készült  felvételt, a  benevezési  adatokkal együtt, el  kell  küldeni  a VMPE  villámpostájára   II. KDMT  2022 jelöléssel.

– Küldés módja:

a kész alkotásokat a benevezési  adatokkal a VMPE villámpostájára küldjék  be:

  nsvmpe@gmail.com

Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete

21000 Újvidék (Novi Sad), Ćirpanov utca 54.
Tel: +381(0)21 4790-640
e-mail: nsvmpe@gmail.com
www.vmpe.org.rs

Az alkotások beküldésvel a beküldő hozzájárul, hogy a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete által szervezett  KDMT elnevezésű rendezvényen/programon a pályázó  által készített  felvételt az Egyesület a nyilvános tájékoztatás céljából megjelentesse. Továbbá hozzájárul, hogy az Egyesület megbízásából,  a felvétel a közösségi médiákon (Facebook, Instagram), az Egyesület honlapján, illetve az írott sajtóban történő terjesztésére is sor kerüljön.

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a pályázatra beérkezett  alkotásokat  kereskedelmi célokra nem használja fel, azok kizárólag a tájékoztatásra, illetve a  KDMT pályázat  népszerűsítésére szolgálnak.

Az űrlapban megadott személyes adatokat a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete bizalmasan kezeli.

A pályamunkák nem lesznek visszaküldve.

Információkért bizalommal forduljanak a  megbízott  személyhez:

Monić  Lídia: 060 555 7986

e-mail: kovalcuk@gmail.com

2. KAPTÁR

Rajzpályázat a KDMT keretein  belül, a Méhek Világnapja alkalmából

Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete kiemelt hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra és fejlesztésre továbbá a természet és környezet védelmére is.

Miért fontosak a méhek?

87 alapvető haszonnövényünk – többek között az alma, az eper, a paprika, a hagyma, a búza, a kávé és a kakaó – termése függ a beporzástól.

Egyetlen háziméh átlagosan napi 7000 virágot látogat meg, és ahhoz, hogy a kolónia (vagy az ember) 1 kg tápláló mézhez jusson, 4 millió virágról kell összegyűjteni a virágport.

A virágokat beporzó méhek nélkül az élelmiszer-alapanyagok mintegy fele eltűnne, és milliók élete kerülne veszélybe.

méhek világnapja május 20-én  van.

A rajzpályázat témája:

A méhek életmódja, tevékenysége, jelentősége. Tanulmányozd a méheket, használd a fantáziádat, jelenítsd meg a méhek életét és munkásságát. Jelenitsd meg a munkádon, miért fontossak számunkra a méhek, hogyan védhetjük őket, vagy mi veszélyezteti őket.

Rajzolj, fess, légy kreatív!

Fontos tudnivalók:

– Rajzolási technikák: szabadon választott technika, rajzolás, festés, kollázs (ne küldjetek munkákat, amelyeken magvak,levelek, szerves anyagok vannak felragasztva) ;

– Formátum: A4-es vagy 4-es számú blokk;

– Küldés módja:  a kész alkotásokat a VMPE címére küldjétek be:

VMPE

21000 Újvidék (Novi Sad), Bogdan Šuput u. 16.

(vagy hozzátok be személyessen) ;

– Az alkotás hátoldalán fel kell tüntetni a következő adatokat:

A tanuló neve 
Osztály: 
Életév: 
Iskola adatai
Neve:
Címe:
Telefonszáma:
E-mail:
 
A felkészítő adatai
Neve:
Telefonszáma:
E-mail címe
 

– Egy tanuló kizárólag egy alkotással nevezhet;

– Egy-egy tanintézményből küldött pályázatok száma nincs korlátozva.

-A pályázati  munkák  beérkezésének határideje: 2022.május 25. 

Kategóriák:

❖ Alsós korosztály:

-Első-második osztály

-Harmadik-negyedik osztály

❖ Felsős korosztály:

– Ötödik-hatodik osztály

-Hetedik-nyolcadik osztály

❖ Középiskola:

-Művészeti középiskolák

-Gimnáziumok és szakközépiskolá

Az alkotások beküldésvel a beküldő hozzájárul, hogy a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete által szervezett KDMT –  KAPTÁR RAJZPÁLYÁZAT elnevezésű rendezvényen/programon a gyermek által készített rajzot vagy festményt az Egyesület a nyilvános tájékoztatás céljából megjelentesse. Továbbá hozzájárul, hogy az Egyesület megbízásából a rajz vagy festmény közösségi médiákon (Facebook, Instagram), az Egyesület honlapján, illetve az írott sajtóban történő terjesztésére is sor kerüljön.

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a rajzot vagy festményt kereskedelmi célokra nem használja fel, azok kizárólag a tájékoztatásra, illetve a(z) KAPTÁR  RAJZPÁLYÁZAT népszerűsítésére szolgálnak.

Az űrlapban megadott személyes adatokat a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete bizalmasan kezeli.

A pályamunkák nem lesznek visszaküldve.

Információkért bizalommal forduljanak a főszervezőhöz:

Volas Cibula Eleonóra: 064-244-78-96

A verseny támogatója:

A verseny szervezője:

Összefoglaló: XII. Evangelizációs szavalóverseny

Köszönöm Istenem…

Írta és fényképezte: MARTINEK Imre

Csonoplya, Muzslya, Beodra, Homokrév, Nezsény, Bóka, Módos, Óbecse, Temerin, Nagybecskerek, Szeged és Ürményháza. Belőlük összesen negyvenhárom ifjú érkezett, kiknek színrelépését és hitvallását vétek lett volna kihagyni.

A XII. sorszámozású, találóan Bárka nevet viselő ökumenikus evangelizációs szavalóverseny stati(szti)kai paramétereivel indítottunk, mely rendezvény a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (VMPE) és az Ürményházi Ifjúsági Klub (ÜIK) patronálásával valósult meg. Ürményházán. Ígéret havának első szombatján. A helyi Szent Anna-templomban.

„Köszönöm Istenem, az esőt és a napot / s hogy Te egyformán szereted a szegényt és a vakot.
Köszönöm az utat, amit Veled együtt járok, / s a mindennapi csodát, amit veled megtalálok.”

(Máté Rózsika: Köszönöm – részlet)

A résztvevők négy „súlycsoport”-ban (alsósok, felsősök, középiskolások és anyanyelvápolók) méredzkedtek meg. Magyar költők vallásos, hithez kötődő, néhány percnél nem hosszabb verseinek előadásával. A moderátori szövegeket Móricz Elvira az ÜIK elnök asszonya, valamint Korenchy László, a VMPE alelnöke tolmácsolta.

Az elhangzott költemények tolmácsolóinak teljesítményét szakzsűri (nt. Beszédes Mária torontálvásárhelyi református lelkésznő és Varnyú Ilona nyugalmazott óbecsei magyar szakos tanárnő) véleményezte, illetve rangsorolta.

A találkozó sikerességének logisztikájához az ürményházi vadászok, a falu helyi közössége, a Szabó sütöde, az Evelin szikvíz-üzem, valamint a falu polgárai tették oda magukat.

S mégegy kuriózum: az idei evangelizációs verseny dobogósai egy balatoni nyaralás részesei is lehetnek.

Rangsor:

Anyanyelvápolók csoportja1. Szabó Krisztina (7.osztály), Homokrév; Aranyosi Ervin: Szeretni jöttem; Felkészítő tanár: Szirák Katalina; 2. Müller Aleksz (1.osztály), Nezsény; Szeretet himnusz; Felkészítő tanár: Molnár Urbán Éva; 3. Ledjanac Radoslav (6.osztály), Módos; De jó volna jónak lenni – ima; Felkészítő tanár: Molnár Urbán Éva

Alsós korcsoport – 1. Bacsó Letícia (4.osztály), Szervó Mihály Általános Iskola, Muzslya; Aranyosi Ervin: Hiszel az Istenben?; Felkészítő tanár: Tóth Lendvai Heléna; 2. Labanc Benjámin (1.osztály); Szervó Mihály Általános Iskola, Muzslya; Bogdán József: Felismertelek; Felkészítő tanár: Fárbás Repp Edit; 3. Molnár Rita (3.osztály), Szervó Mihály Általános Iskola, Muzslya; Bogdán József: Katicabogárka; Felkészítő tanár: Lukács Gabriella

Felsős korcsoport – 1. Bozsír Dianna (6.osztály), Samu Mihály Általános Iskola, Óbecse; Szentesi Viktória: Hittel szép az élet; Felkészítő tanár: Józsa Zsuzsanna; 2. Móricz Lilla (6.osztály), Dositej Obradović Általános Iskola, Ürményháza; Dsida Jenő: Én hívlak élni; Felkészítő: Soós Valéria; 3. Tallós Sarolta (6.osztály), Samu Mihály Általános Iskola, Óbecse; Babits Mihály: Zsoltár gyermekhangra; Felkészítő tanár: Józsa Zsuzsanna

Középiskolások korcsoportja – 1. Tóth Katarina (2.osztály), Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium; József Attila: Csöndes estéli zsoltár; Felkészítő tanár: Radócki Dukai Virág; 2. Lahos Andreász (1.osztály), Nikola Tesla Villamossági és Építészeti Középiskola, Nagybecskerek; Aranyosi Ervin: A hit ereje; Felkészítő tanár: Tóvízi Gabriella