Pályázat: OTP FÁY OKTATÁSI INNOVÁCIÓS DÍJ 2024

Az OTP Fáy Alapítvány meghirdeti az
OTP FÁY OKTATÁSI INNOVÁCIÓS DÍJ 2024
pályázatot.

 

A díj célja elismerni, támogatni és népszerűsíteni az oktatási eszközök és módszertanok terén kiemelkedő gyakorlatokat, innovatív megoldásokat és kezdeményezéseket, amelyek pozitív hatással vannak a tanítás minőségére és fokozzák a tanulás eredményességét, valamint elősegítik a 21. századi kompetenciák elsajátítását.

A díjjal fel kívánjuk hívni a figyelmet a pedagógiai fejlesztések jelentőségére, bátorítani a motivált pedagógusok és oktatási szakemberek munkáját, együttműködésre sarkallni a tanárokat és a diákokat, valamint hozzájárulni a digitális kompetenciák fejlesztéséhez.

A díjat három kategóriában hirdetjük meg:
– általános iskola alsó tagozat,
– általános iskola felső tagozat,
– középiskola.

Mindegyik kategóriában bronz, ezüst és arany fokozatú díjat adunk át, melyek értéke nettó 1, 2, illetve 3 millió forint. A kilenc díjazott innováció közül választja ki a zsűri az OTP Fáy Oktatási Innovációs Nagydíj 2024 nyertesét, aki összesen 5 millió forint díjazásban részesül. A pénzdíjak mellett a nyertesek szabadalmi, jogi, pénzügyi-befektetési és PR kommunikációs támogatást is kapnak.
A pályázaton a Kárpát-medence magyar tanítási nyelvű oktatásának szereplői indulhatnak:
– általános és középiskolák, oktatási intézmények, amelyek rendelkeznek legalább részben magyar tanítási nyelvű oktatással;
– általános és középiskolai tanárok;
– általános és középiskolai tanulók számára oktatási és képzési programokat nyújtó szervezetek, intézmények és azok munkatársai;
– valamint oktatási eszközöket, pedagógiai módszertant fejlesztő cégek, intézmények, magánszemélyek.

Lehet pályázni egyénileg és csoportosan is.

díjazandó innovációk körébe tartozik:
– tananyagok, taneszközök, pedagógiai módszertanok és oktatási gyakorlatok fejlesztése;
– új tanulásszervezési megoldások, digitális, illetve hibrid tanulási lehetőségek kialakítása;
– egy probléma megoldása eszközök és módszerek fejlesztésén keresztül;
– új mérés-értékelési megoldások;
– az esélyegyenlőség és inkluzivitás megteremtésére irányuló fejlesztések;
– új megoldások, eszközök, módszerek a diákok motiválására;
– pedagógusok képzésének, fejlesztésének, illetve a tudásmegosztásnak új megoldásai.

A pályázóknak be kell mutatniuk, hogyan vezetik be a pályázatban leírt innovatív megoldás(oka)t egy vagy több intézmény oktatási és tanulási folyamataiba, és / vagy hogyan támogatja a fejlesztés az egyéni tanulást. A fejlesztésnek 2024. június 30-ig teljesen le kell zárulnia, míg a megvalósításnak legalább részben meg kell történnie, azaz tervezett, még fejlesztés előtt vagy alatt álló innovációval (melynek fejlesztése a fejlesztési határidőig nem fejeződik be) nem lehet pályázni. A pályázatnak tartalmaznia kell az innováció újszerűségének alátámasztását, hatásának, sikerének mérési módját, valamint a megvalósítás ütemezését és tervezett finanszírozását.

A díj fővédnöke Dr. Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója.
A díj zsűrijének tagjai:
– Dr. Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa
– Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese, a digitális divízió vezetője
– Csejtei Ildikó, az OTP Fáy Alapítvány ügyvezetője
– Dr. Érdi Péter, számítógépes agykutató, a michigani Kalamazoo College professzora
– Polgár Judit, minden idők legjobb női sakkozója

A zsűri az innováció eredetisége, újszerűsége mellett társadalmi hasznosságát, pedagógiai értékét, a kezdeményezés elérését, hatókörét, valamint hatásosságát, eredményességét is értékeli. A zsűri által meghozott döntés végleges, azzal szemben fellebbezés, egyéb jogorvoslat, kártérítési és egyéb igény vagy más jogi lépés kizárt.

A döntésről a www.otpfaydij.hu honlapon keresztül értesítjük a pályázókat a díjátadó gálát követően.

A pályázatok beérkezési határideje:
2024. július 15. 24:00 óra.

A pályázathoz csatolandó kötelező dokumentumok magánszemély pályázó(k) esetén:

– kitöltött Jelentkezési lap magánszemély pályázó(k) számára, amely tartalmazza
1. A projekttel kapcsolatos információkat
2. A magánszemély pályázó(k) adatait
3. A magánszemély pályázó(k) nyilatkozatait;

– referenciák a megvalósításról (szakvélemények, felhasználók véleménye, fotó, videó stb.)

– a pályázó szakmai életrajza – a pályázat tartalmához közvetlenül kapcsolódó, a pályázat elbírálásához elengedhetetlenül szükséges szakmai bemutatkozás (több magánszemélyből álló csoport esetén csak a csoport kijelölt vezetőjének szakmai életrajza);


szervezet(ek) pályázása esetén (ideértve az iskolákat, oktatási és egyéb intézményeket, szervezeteket, cégeket is):

– kitöltött Jelentkezési lap szervezet(ek) számára, amely tartalmazza
1. A projekttel kapcsolatos információkat
2. A pályázó szervezet(ek) adatait
3. A pályázó szervezet(ek) nyilatkozatait;

– referenciák a megvalósításról (szakvélemények, felhasználók véleménye, fotó, videó stb.);
– a szervezet rövid szakmai bemutatása – a pályázat tartalmához közvetlenül kapcsolódó, a pályázat elbírálásához elengedhetetlenül szükséges szakmai bemutatkozás.

A pályázatokat kizárólag a www.otpfaydij.hu/jelentkezes honlapon lehet benyújtani.
A Jelentkezési lapot és egyéb csatolmányokat pdf vagy jpg formátumban kérjük csatolni. A csatolmányok összmérete maximum 120MB lehet. Nagyobb méretű videó beküldésére a pályázat feltöltésekor a megadott mezőben elhelyezett linkként van lehetőség. A Jelentkezési lap nélkül a pályázat érvénytelen, így nem kerül értékelésre.

A pályázat módosítása, kiegészítése esetén, a teljes pályázati dokumentációt kérjük újra csatolni.

Bővebb információ a pályázatról a Pályázati útmutatóban található, illetve a dij@otpfay.hu email címen kérhető.