Beszámoló: Ribár Béla Általános Iskolások Fizikaversenye

A XVIII. Ribár Béla Általános Iskolások Fizikaversényének az idei évben a pacséri  Moša Pijade Általános Iskola adott otthont. A versenyző diákok  6., 7. és 8. osztályba járnak. A tanulók Bácskossuthfalváról, Csantavérről és Pacséról érkeztek. A versenynek 20 résztvevője volt.

 A diákok  négy körben mérték össze tudásukat. Az első körben a gondolkodtató kérdésekre adtak választ, majd számítási feladatokat oldottak meg. Ezt követte a fizikatörténeti kérdések, amelyre az idei évben Telkes Mária életével, munkásságával kellett megismerkedniük. A negyedik körben a diákok önálló kísérletet végeztek, majd a megfigyelésüket leírták. Korosztálytól függően, több kategóriában kerültek helyezések kiosztásra. A hatodik osztályosok közül 1. helyezést szerezte meg Bika Tünde Csenge, a 2. helyet Szél Hanna, a 3. helyezésen osztozik Farkas Vivien és Fábrik Olivér. A hetedik osztályosok közül 1. helyezést szerezte meg Somogyi Ákos, a 2. helyen osztozik Fremond Léna és Kazinczy Nimród, a 3. helyezett Pintér Sára. A nyolcadik osztályosok közül 1. helyezést szerezte meg Fekecs Nikolett, a 2. helyezett Vékony Dániel, a 3. helyezett Jurković Tamara.  Felkészítő tanárok Kasza Kinga, Vörös Sándor és Kocsis Gábor.

Minden diák dicsérőlapot is ajándékcsomagot kapott. A legjobban teljesítő diákok, kik pontszámaikban is kiemelkednek egy hetes balatoni táborban vehetnek részt. Ők: Bika Tünde Csenge, Szél Hanna, Farkas Vivien, Fábrik Olivér, Dakos Eszter, Somogyi Ákos, Fremond Léna, Kazinczy Nimród, Fekecs Nikolett, Vékony Dániel. Szervező VMPE, Újvidék.

Felhívás: Bárka Evangelizációs Szavalóverseny

Az Ürményházi Ifjúsági Klub és a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete pályázatot hirdet a XIII. evangelizációs szavalóversenyen való részvételre, amelyet 2024. április 12-én tartunk Ürményházán a Szent Anna templomban.

A résztvevők három korosztályban pályázhatnak:

– alsó tagozatos korcsoport I. – IV. osztály
– fölső tagozatos korcsoport V. – VIII. osztály
– középiskolások korcsoportja
– anyanyelvápolók csoportja

Az evangelizációs szavalóverseny ökumenikus jellegű, amelyre iskolák, művelődési egyesületek, gyülekezetek, cserkészcsapatok, hittancsoportok jelentkezését várjuk – korcsoportonként egy-egy szavalóval.

A szavalóversenyre magyar költők vallásos, hithez kötődő, 3-4 percnél nem hosszabb verseivel várjuk a pályázókat.

A benevezéseket a képviselt szervezet, a felkészítő és a fellépő nevével és korcsoportjának, valamint a vers szerzőjének és címének megjelölésével 2024. április 5-ig várjuk a következő címre:

Ürményházi Ifjúsági Klub
26363 Ürményháza
Dózsa György utca 94.
Drótposta: violam29@freemail.hu (javítva)

Felhívás: Tehetségakadémia előadássorozat

Az Oktatási Hivatal TehetségKapu9 projektje keretében Tehetségakadémia címmel online előadássorozatot szervez gyakorló pedagógusok számára.

Az előadások felölelik a tehetségnevelés elméleti hátterét és gyakorlati megvalósítását. Az előadók a témakör neves és elismert kutatói, szakemberei.

Az előadások Teams platformon kerülnek megtartásra, a részvételi szándékot jelezni a megadott Regisztráció linkeken keresztül lehet.

A rendezvénysorozatra várunk minden a tehetségnevelésben részt vevő, vagy a téma iránt érdeklődő pedagógust, határokon innen és túl.

2024.április 4. 15:00-16:00

Tehetség újragondolva: A tehetséggondozás kihívásai és lehetőségei a 21. században

A 21. században bekövetkező változások az oktatás egészére és a tehetséggondozás gyakorlatára is jelentős hatást gyakoroltak, ezeknek a változásoknak az eredményeképp pedig új megvilágításba kerülnek a tehetségtámogatás elméleti és gyakorlati alapjai. Az előadás ezeknek a változásoknak és kihívásoknak a figyelembevételével mutatja be a tehetséggondozás aktuális kérdéseit 6 téma mentén. Szó esik majd a fejlődés és a pszichoszociális tényezők fontosságáról, a környezeti tényezők szerepéről, a tehetséggondozás átfogó céljairól, a mentális jóllét területéről és a digitális világ kihívásairól, ezzel pedig a tehetséggondozás újszerű személetmódját és eszköztárát kívánjuk bemutatni.

Előadó:

Dr. habil. Fodor Szilvia az ELTE PPK Pszichológiai Intézet Tanácsadás- és Iskolapszichológia Tanszékének docense, a European Talent Centre, Budapest állandó munkatársa, a European Council for High Ability (ECHA) alelnöke, az Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis vezetője. Számos szakdolgozat és több OTDK dolgozat témavezetője, doktori témavezető, az ELTE Kognitív Képességek Kutatócsoport tagja, publikációk és konferenciaelőadások szerzője, előadója, a Rendszerszemléletű Pozitív Oktatás facebook csoport alapítója. Az egyetemi oktatás mellett több projekt aktív munkatársa, melyek elsősorban a tehetséggondozást, valamint a teljesítmény és jóllét támogatását célozzák. Érdeklődési és kutatási területei az optimális teljesítmény, a tehetség, a jóllét és a rendszerszemléletű pozitív oktatás témaköreihez kapcsolódnak.

2024.április 18. 15:00-16:00

Tehetséggondozás az érzelmi nevelés tükrében

A tehetséges diákok legjobb képességeinek kibontakoztatására komplex személyiségfejlesztésként tekinthetünk: pedagógusaik elkötelezett, szakmai ismereteket átadó értékes tevékenységeit kiteljesíti a gyermekekre hangolt személyes figyelmük, s az a bizalmi kapcsolat, amely a tehetségek sajátos világa számára ugyancsak támaszul szolgál. Az előadás során összegezzük a tehetséges személyiség erőforrásait és nehézségeit, s mindezekre építve a lelki egyensúlyuk megsegítésének lehetőségeit. Kiemelten tekintünk az érzelmi készségekre, az érzelmi nevelés szerepére és jó gyakorlataira a tehetséggondozás folyamatában, különböző tehetségtípusok, különösen a kétszeresen kivételes tanulók sajátos helyzetében.

Előadó:

Fehér Ágota Judit a tehetséggondozás szakmai területéhez kapcsolódóan klinikai gyermekpszichológusként kísérte a köznevelési rendszerben gyermekek személyiségfejlődésének útját, segítette családjukat és pedagógusaikat. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Karának oktatójaként vesz részt pedagógushallgatók képzésében, nyújt segítséget szakmai fejlődésükben, egyéni készségeik kibontakoztatásában, valamint többek között köznevelési intézmények tehetséggondozás területén betöltött sokrétű szerepét támogatja szakértőként.

2024.április 25. 15:00-16:00

LÉPTÉK AZ ÉRTÉK! – Művészeti tehetségek azonosítása és gondozása, a többszörös különlegességű tehetségek fejlesztésének módszerei, az integráció támogatása.

Az előadásban a Vásárhelyi László Református Alapfokú Művészeti Iskolában megvalósult értékorientált és értékközvetítő tehetséggondozó programokat, bevált jó gyakorlatokat, adaptálható módszereinket mutatjuk be. Ismertetjük a táncos tehetségek azonosításának koncepcióját, amelyet a Magyar Táncművészeti Egyetem partnerintézményeiben megvalósult kutatás eredményeként fogalmaztunk meg.  A többszörös különlegességű tehetségek fejlesztő programjának bemutatásával arra szeretnénk ráirányítani a figyelmet, hogy a hátrányból jelentős előny kovácsolható. Kitérünk arra is, hogy melyek a sikeres tehetségfejlesztő programok ismérvei.

Előadó:

Demarcsek Zsuzsa A Vásárhelyi László Református Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, a Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet elnöke, Okleveles néptánc- és okleveles drámatanár, innovatív mesterpedagógus, szakértő, A Népművészet Ifjú Mestere, Örökös Aranygyöngyös Táncos, Apáczai Csere János-díjas, Bonis Bona-díjas, Solténszky Tibor-díjas, Tehetségekért-díjas pedagógus.

oktatási hivatal logo
Nemzeti tehetségprogram logo

Felhívás: XXXIX. Szólj síp, szólj! népzenei vetélkedő

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének népzenei szakosztálya, és az Újvidéki Rádió, harminckilencedik  alkalommal hirdeti meg az általános iskolások népzenei vetélkedőjét. A jelentkezők különböző kategóriákban és korcsoportokban versenyezhetnek. 3-5 perces műsorral léphetnek föl, a csoportok létszáma azonban nem haladhatja meg a tizenötöt. A táncházi zenekarok mintájára alakult együtteseknél az átlagéletkor számít. A vetélkedőről készült hangfelvételt az Újvidéki Rádió a különböző műsoraiban be is mutatja.

A vetélkedőt 2024. április 13-án, szombaton tartjuk a TÖRÖKBECSEI Művelődési Házban.
Ezúttal a rendezvény társszervezője még a törökbecsei Jókai Mór Művelődési Egyesület.

Jelentkezési határidő: 2024. március 24.

A benevezéseket Google űrlap formájában várjuk,
*vagy postai úton:
21000, Novi Sad, Bogdan Šuput utca 16. címre, a VMPE székházába. A borítékra írják rá: 39. Szólj, síp, szólj!
Amennyiben papíralapú jelentkezést választanak, akkor kérjük feltüntetni a következőket: név, lakcím, telefon, település irányítószámmal, iskola vagy művelődési egyesület neve, osztály, a felkészítő neve, az összeállítás címe, énekes vagy hangszeres kategória, hangszerek, csoportok esetén a tagok száma. A jelentkezési lap a VMPE honlapján is elérhető.
Jelentkezési link:
https://forms.gle/cLVmnRnFSW4kVwNXA

Bővebb tájékoztatás a 064-81-95-216-os mobiltelefonon kapható, Szabó Gabriellánál, vagy a szoljsip35@gmail.com e-mail-címen.

A verseny támogatói:

Beszámoló: Gion Nándor Olvasási Verseny középiskolások számára

Tizedik alkalommal szervezte meg a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a Gion Nándor Olvasási Versenyt középiskolás diákok számára, amely 2024. március 9-én az újvidéki Apáczai Fiúkollégium (VMPE, Bogdan Šuput utca 16., Újvidék, 21000) épületében került megrendezésre.

A verseny célja: a tanulók olvasásra való ösztönzése és megszerettetése, valamint a diákok szövegértő olvasásának fejlesztése. A verseny közösségépítő szereppel rendelkezik, mivel a diákok nem egyénileg, hanem csapatként dolgoznak együtt a közös cél érdekében. A verseny célja továbbá sikerélményt nyújtani azon diákok számára, akik szeretik az irodalmat, és szeretnek olvasni.

Az idei évben 6 város (Szabadka, Zenta, Topolya, Óbecse, Magyarkanizsa és Újvidék) 11 középiskolájából 16 csapat versenyzett, amit összesen 48 tanuló alkotott. Minden csapat 3 diákból állt. 8 csapat mérte össze tudását az első és másodikos korosztályból, és szintén 8 csapat a harmadik és negyedikes korosztályból.

2024. március 9-én, szombaton 9 órától kezdődött a regisztráció, majd 10 órakor az ünnepélyes megnyitó keretien belül Korenchy László, az Egyesület alelnöke köszöntötte a versenyzőket és felkészítőiket. Ezt követően Juhász Judit tájékoztatta a tanulókat a verseny menetéről, amit a feladatok sorsolása követett. Amikor az összes versenyző megkapta a versenycsomagot, 10:15 órai kezdéssel 90 percen keresztül dolgozhattak a tesztek és a feladatlapok kidolgozásán. A csapatok eloszlatva két teremben dolgoztak, az egyik fele a földszinti előadói teremben, a másik fele pedig az emeleti számítógépes tanulói teremben, tanári felügyelet mellett.

A verseny menete: A versenyre a jelentkezők 3 fős csapatokat alkotnak. A csapat tagjai osszák be, hogy ki melyik könyvet olvassa el a versenyig. Egy-egy tanulónak legkevesebb két művet kell elolvasnia, de természetesen minél többet olvas el, annál sikeresebb lesz a verseny kimenetele. A döntőben a csapat az 5 irodalmi műből kapja a teszteket és feladatlapokat, amelyet kihúznak a sorsoláskor. 2 tesztet és 3 feladatlapot töltenek ki a megadott könyvekből. A csapatok egyforma kérdéseket tartalmazó feladatlapon dolgoznak, és a versenyzők egy-egy csapaton belül közösen oldják meg a feladatlapokat.

Az elolvasandó művek listája a következő volt:

Elsősök és másodikosok csoportja:
1. Háy János: Mélygarázs
2. Lars Svisdal: Semmirekellők
3. Babits Mihály: Gólyakalifa
4. Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet!
5. Dragomán György: A fehér király

Harmadikosok és negyedikesek csoportja:
1. George Owell: Állatfarm
2. F. Scott Fitzgerald: A nagy Gatsby
3. Harper Lee: Ne bántsátok a feketerigót!
4. Mészöly Ágnes: Szabadlábon
5. William Golding: A Legyek Ura

Az írás befejeztével uzsonna és szabadidő várta a kollégium udvarában a résztvevőket, amíg a szervezők kijavították a munkáikat. 13 órakor megkezdődött az ünnepélyes díjkiosztó és eredményhirdetés.

A győztesek névsora a következő:

1–2. osztályos kategória:
1. helyezés: Pindúr Pandúrok: Bodó Fanni, Lázity Leila, Basarić Petra – Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium, Zenta – felkészítő tanár: Mezei Zsófia tanárnő.
2. helyezés: Háromlábú szék: Balázs Korinna, Csanádi Petra, Horváth Noémi – Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium, Zenta – felkészítő tanár: Mezei Zsófia tanárnő.
3. helyezés: Óriási kisegér: Kadvány Júlia, Dudás Máté, Mezei Bertalan – Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium, Zenta – felkészítő tanár: Mezei Zsófia tanárnő.

3–4. osztályos kategória:
1. helyezés: Három sárga kiskacsa: Elek Katalin, Füstös Eszter, Csáki Viola – Svetozar Marković Gimnázium, Újvidék – felkészítő tanár: Habram Judit tanárnő.
2. helyezés: Hógolyó barátai: Urbán Viktória, Dózsai Adél, Szabó Virág – Vegyészeti és Technológiai Középiskola, Szabadka – felkészítő tanár: Varga Mercédesz tanárnő.
3. helyezés: Kufnik: Berta Fanni, Gali Ivett, Volford Éva – Zentai Gimnázium, Zenta – felkészítő tanár: Juhász Aranka tanárnő.

A díjazott tanulók mindegyike az oklevelek mellett értékes könyvjutalomban részesültek, valamint jogosultságot nyertek a nyáron megrendezésre kerülő Gion Nándor Irodalmi és Művészeti Élménytáborba.

Köszönjük szépen minden diáknak a résztvételt, a felkészítő tanárok közreműködését, és szívből gratulálunk a helyezetteknek!

Juhász Judit és Guzsvány Anna, a verseny koordinátorai

Versenyfelhívás: 27. Kőketánc énekes népi játék- és néptáncvetélkedő

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

 27. Kőketánc
énekes népi játék- és néptáncvetélkedő

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének népzenei szakosztálya huszonhetedik alkalommal hirdeti meg az általános iskolások énekes népi játék- és néptáncvetélkedőjét.
A jelentkezők a következő kategóriákban és korcsoportokban versenyezhetnek:
1. énekes népi gyermekjáték – nagycsoportos óvodások, alsósok,
2. néptánc– alsósok, felsősök, vegyes
3. népszokások – mindhárom korcsoport és lehet vegyes is.
A versenyt szakzsűri értékeli és véleményezi.

! A vegyes és felsős korcsoportokban a fellépők 10%-nál nem lehet több a középiskolás tag!

– a fellépők legfeljebb 5 perces koreográfiát adhatnak elő,
– a csoportok létszáma nem haladhatja meg a 30-at,
– a kísérőzenekarok életkora nem számít,
– élő zenei kíséret vagy a csoport önálló éneke jöhet számításba

Egyénileg, csoportosan, iskolánként vagy művelődési egyesület által lehet benevezni:2024. április 20-ig!
A következő linken: https://forms.gle/9UWngRijW1mWEaoe9

A vetélkedőt 2024. május 17-én és 18-án tartjuk az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben.

*Kizárólag abban az esetben, ha probléma merülne fel az űrlappal, a jelentkezést a következő címre várjuk, elektronikus levélben: koketanc20@gmail.com
(Probléma esetén, a levél tárgya: KŐKETÁNC_Település_ (például: KŐKETÁNC_Mohol_), valamint a következő adatokat kérjük e-mailben: a csoport neve, az iskola vagy művelődési egyesület neve, lakcím, irányítószám, telefon, felkészítő pedagógus, művészeti vezető, koreográfus, a csoport létszáma, a zenekar létszáma, kísérő hangszerek, az összeállítás címe, a műsor ideje, kategória, korcsoport.)
Amennyiben az űrlapot sikerült megfelelően kitölteni, nem kell e-mailben is elküldeni a jelentkezést!

Bővebb tájékoztatást a 064-81-95-216-es mobiltelefonszámon kaphatnak Szabó Gabriellánál.

Jelentkezési határidő:2024. április 20. 

Beszámoló: Suliszínház Fesztivál – kispiaci elődöntő

Önmagunkat megmutatni

A XXIV. Vajdasági Suliszínház Fesztivál kispiaci elődöntőjéről

A XXIV., immár majd negyed évszázados Vajdasági Suliszínház Fesztivál – a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezésében – első idei elődöntőjére Kispiacon, a horgosi Kárász Karolina Általános Iskola Móricz Zsigmond tagintézetének otthonosan barátságos tornatermében február 29-én került sor. Huszonnégy év! Az embernek akaratlanul is büszkén dobban meg a szíve.  Mennyi készülődés, szereptanulás, mennyi izgalom, siker és örömkönny! Vajon hogy sikerül az idei megmérettetés? Kipirult, lámpalázas diákszínészek, velük izguló, az utolsó simításokat végző, „legeslegutolsó” egyszeriben végtelenül fontosnak érzett útbaigazításokat, utasításokat még odasúgó oktatók, szurkoló szülők és a bevonuló bírálóbizottság arcát kémlelő „tesók”, barátok tömege. Ilyenkor felforrósodik ám a levegő!

            Kispiacon az idén hat diákszínjátszó csoport lépett fel. Három kispiaci, egy horgosi, egy csantavéri, és meglepetés-ajándékként a csókai vendégszereplők, akik versenyen kívül léptek fel.

            A bírálóbizottság: Takarics Róbert író, Budimčević Krisztián, a szabadkai Népszínház színművésze és Jódal Rózsa író derűs meglepetéssel észlelhette, hogy a majdnem negyedszázados évforduló bizony hozott magával valami különös pezsgést, és újdonságot ebbe a nyitó-rendezvénybe.

            A szereplőgárdák – szinte kivétel nélkül mindannyian – valahogy felelősségteljesebben, felnőttesebben nyúltak a kiválasztott jelenetekhez. „Belenyúltak” a szövegbe, s önmaguk érzéseit, olykor kritikai hozzáállását,  megváltoztatni vágyását, „új időknek új dalait” énekelve interpretálták. Sokszor már a jelenetüket is úgy építették fel –például a csantavéri Hunyadi csapat – amely Vukelity Csilla felkészítő tanítónő megértő, hathatós segítségével és ötleteivel – a Hófehérke, azaz hogyan ússzuk meg a bukást címet adta végül  az előadottaknak, úgy kezdte játékát, hogy összeül a kupaktanács, s megvitatja: mit játsszanak, s hogyan, hiszen eddig egyik szöveg sem ütötte meg, szerintük, az általuk elvártakat. Minden mese régi, avitt, meghaladott ízlést, már giccsesnek érzett szokásokat szajkózik – vélekednek. Hosszas töprengés után a már betéve tudott Hófehérke mellett állapodnak meg, DE – s itt jön a csavar: sajátos módon tálalják majd!  A Királynőt például saját ízlésük szerint öltöztetik fel és szerepeltetik. A bányász-törpék megtagadják a bányában való gürcölést, mert más, korszerűbb munkalehetőségekre vágynak. A Királyfi semmi unszolásra nem hajlandó arcul csókolni a Boszorkány ármánykodása folytán tetszhalott Hófehérkét. Egy nyálas, giccses puszi – ugyan! Hosszú unszolásnak engedve csak arra hajlandó végül, hogy – a kezét illesse csókkal. És így tovább, a végtelenségig. Saját szakállukra, a kor ízlését, illetve saját érzéseiket követve – egyszerűen átírják a darabot! Ők is nagy hangsúlyt fektettek a szép beszédre, minél tökéletes kiejtésre. A zsűri kettőjüket is megjutalmazta ezért: Gyólai Fannit és Vukelity Lizát.

             A többi előadás is hasonló hangulatot, törekvést árasztott. S nemcsak a szövegekben, hanem a megoldásokban. Mindegyikben akadt valami egyéni, sajátos szín, ötlet. Végül is jól átgondolt, alaposan „megrágott”, kidolgozott előadásokat láthattunk. A kispiaci negyedik osztályosok, akiknek felkészítőjük Ózsvár Edit tanítónő volt, szintén nehezen döntöttek egyetlen mese mellet. Eljátszották ugyan Kéri Ferenc: Mosolyország tovább él című jelenetét, de szintén úgy, hogy abban több ismert népmese is felsejlett, s ők úgy adták elő, ahogyan a király-édesapját életet adó sóval megajándékozni kívánó, s ezért elűzött királylány, vagy a világban szerencsét próbáló három fiúgyermek ma érezné át a sorsát. A kisapiaci 3. osztályosainak Pillangó csoportja, Csőke Melinda tanítónő felkészítésével a Virágok versenye  című jelenetet adta elő látványos jelmezekben. A Rózsa piros fejékkel, a Liliom fehérrel, a végül diadalmaskodó Bogáncs-Kóró barnában. Őt társnői ki is csúfolják jellegtelensége miatt, de lám, a hegyes fülekkel „ékeskedő” csacsiknak ő lesz a kedvence, s a játék győztese. Csoportjukat ötletes jelmezükért jutalmazták.  A horgosi 4. osztályosok A kiskakas gyémánt félkrajcárját adták elő mutatós díszletben, pazar jelmezekben. A leleményes Kiskakas ezer-színű pazar jelmezét akár kiállításon is bemutathatták volna, olyan különös volt. S milyen remek ötlet volt a víz, s a tűz sajátos megjelenítése: a kakrit kék, piros, majd aranyszínű, a rázástól vibráló műanyag sallangok közé/mögé vetették a turbánban feszítő kegyetlen török szultán parancsára. Őket végül a díszletükért, ötletes kellékeikért jutalmazták.

            A kispiaciaiak Egyhuszonnégy nevű csapata Tilinkó Judit tanítónő és Kávai Bózsó Ildikó tanárnő felkészítésében Fából vaskarika – színpadi játék gyerekjátékokból és határon túli magyar költők verseiből címmel érdekes dologgal kísérleteztek: hogyan szerepeltessenek együtt két korosztályt: az alsósokat és a felsősöket két külön jelenettel? Tilinkó Judit tanítónő a saját diákjait egy énekes, táncos, sok vidám gyermekjátékot, népdalt, gyermekdalt felelevenítő fergeteges vidám együttjátszást elevenített fel (amelyeket a mai gyermekek saját közegükben már, sajnos, csak elvétve, vagy egyáltalán nem játszanak). Kávai Bózsó Ildikó tanárnő – aki egyúttal az egész kispiaci elődöntő főszervezője is volt – a saját felsőseivel egy nagyszerűen megkomponált mozgásszínházi jelenetet mutatott be, amelyet a szereplők költőink jól megválogatott verseinek ihletett előadásával tettek hatásosabbá. Nagyszerű előadás volt, sok ötlettel, remek koreográfiában, kitűnő előadásban. Mindkét előadás a maga nemében – kiváló volt. Együtt játszva azonban nem állt össze. Valahogy zavarták, „ütötték” egymást. Pedig volt egy választott közös „szál”: az együtt-játszás. Mégsem volt összhang. Kár. Érdekes, mindketten mennyire sokat adtak szereplőik nyelvi tökéletesítésére. A kicsik csoportjában szép beszédéért és játékáért Kávai Katát jutalmazta a zsűri, a felsősök közül pedig a mélyzengésű hangon előadott versmondásáért Dimović Ramont.

            Takarics Róbert,  a csókai Jovan Popović Általános Iskola Műhelyének vezetője  egy vendégelőadással kedveskedett a kispiaci eldöntő közönségének  Keresztes Csenge tanár felkészítésében  Nekünk fontos címmel az iskola felsősei ták pubertáskori problémáikat, amely , érthetően, saját korosztályuk más tagjait is érinti, de ők hangot is adtak neki. Méghozzá milyent! Hanggal, taglejtésekkel, bőrünk alá húzódó zenével megkomponáltat.

            Jó, sikeres kezdet volt a kispiaci eldöntő. A többi elődöntő után, a tanév végén megrendezésre kerülő Gálán két továbbjutó csoportjukkal is találkozunk majd: az elődöntő legjobbjának talált Hunyadi csapat Hófehérke, azaz hogyan ússzuk meg a bukást című jelenet kisszínészeivel, valamint a másik kiváló csapattal, a kispiaciak Pillangó csoportjának Virágok versenye című jelenetének megálmodóival.

Írta: Jódal Rózsa

Tanom beszámoló 2024.02.24.

Szombaton, 2024.02.24-én kihelyezett továbbképzést tartott a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete. Ezúttal a temerini Kókai Imre Általános Iskola szolgált helyszínül, ahol a résztvevő pedagógusok a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karáról érkező előadók programjain vehettek részt.

Elsőként dr. habil Varga László tartott előadást, melyben a pedagógiai kultúraváltás kapta a központi szerepet. Elmondta, hogy a technika fejlődésével a diákok igényei és fókuszáló képességei megváltoztak, így a a hagyományos értelemben vett oktatás egyre kevésbé tudja lekötni a figyelmüket. A kizárólag frontális oktatással megvalósuló tudásátadás már nem bizonyul megfelelőnek. A mozgásos, változatos, tapasztalati úton történő tanulás sokkal hatékonyabb a mai gyermekek esetében. Az előadó azt is elmondta, hogy meglátása szerint az oktatásban fontos lenne hangsúlyt fektetni a társas kapcsolatok, illetve az empátia fejlesztésére is.

A következő előadást dr. Vida Gergő tartotta, aki a pedagógiai értékelés lehetőségeit mutatta be az SNI-s diákok esetében. Bemutatója során különböző kutatások eredményinek segítségével szemléltette a jelenleg a magyar oktatásban fellelhető fejlesztésre szoruló területeket. Emellett ismertette, milyen lehetőségek húzódhatnak egy-egy diák hirtelen teljesítménycsökkenése mögött, valamint azt is, hogy milyen vizsgálati lehetőségek állnak a pedagógusok rendelkezésére.

Dr. Pásztor Enikő a rugalmas alkalmazkodóképesség megalapozásáról tartott előadást a képzés résztvevőinek. Előadásában kitért arra is, hogy az alkalmazkodóképesség felnőtt korban is fejleszthető, de a legjobb már gyermekkorban megkezdeni a kialakítását, ugyanis a gyorsan változó világ ma már megköveteli, hogy a társadalom tagjai gyorsan alkalmazkodjanak új helyzetekhez.

A képzés utolsó előadója Varga Lívia volt, aki arról tartott előadást, hogy milyen a mai értelemben vett jó pedagógus. Elmondta, hogy a hierarchikus rendszer ma már nem megfelelő, a pedagógus inkább társ kell legyen a diák számára, és közösen kell elérniük, elsajátítaniuk az új tudást, mintegy csapatmunkát alkalmazva, segítve egymást. Kitért arra is, hogy fontos, hogy a diákok aktívan részt kell vegyenek a tanulási folyamatban, nem csak passzív hallgatóként, ezzel is elősegítve a tudás mélyebb beágyazódását.

Írta: Juhász Judit
Fotók: Markó Laura