III. GION NÁNDOR OLVASÁSI TÁBOR

A szerelem variációi az irodalomban

2015. július 29., Magyar Szó

A múlt héten tartották meg a középiskolások Gion Nándor olvasási táborát Újvidéken az Apáczai Fiúkollégiumban. A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezésében zajló programot a tavasszal olvasási verseny előzte meg, és annak résztvevői nyertek jogot a táborozásra. A Szabadkáról, Horgosról, Csantavérről, Adáról, Óbecséről és Újvidékről érkező fiatalok öt napot töltöttek együtt aktívan barátkozva és művelődve.

A tábor foglalkozásai A szerelem variációi az irodalomban tematikához kapcsolódtak, és öt regény szövegeit használták fel a verseny listájáról: Henryk Sienkiewicz: Quo vadis, Stephenie Meyer Twilight – Újhold, Gabriel Garcia Márquez: Szerelem kolera idején, Tóth Krisztina: Pixel és Esterházy Péter: Hrabal könyve.

A téma feldolgozásához szolgáló regényrészletek nem feltételezték a művek teljes ismeretét, és nem is volt céljuk azok teljes körű és mélységű elemzése. A szövegek a gondolatindításul szolgálták, hogy a táborlakók kreatív és ötletes tevékenységként, különböző technikák segítségével ismerjék meg az irodalmat egy kicsit másként.

A fiatalok a dramatizálás mellett önismerettel is foglalkoztak, kirándultak a szenttamási Gion házba, irodalmi alakok villámtalálkáit játszották el, képregényt és magazint készítettek. Az alkotások csoportmunkában, választható feladatokon keresztül születtek meg. A napi 2x3 órás foglalkozások mellett szórakozási és kulturális programok gazdagították a forró napokat. Esténként filmet néztek, felolvasást tartottak és vendégül látták T. Kiss Tamás a Tükörtestvér regény szerzőjét, akivel a regényéről, írásról és a fiatalok világáról beszélgettek. A résztvevők értékelése szerint a nagy meleg ellenére is kellemes és emlékezetes időtöltésnek bizonyult a tábor, ahová újra eljönnének.

A foglalkozásokat Lelik Edit, Rekecki Angéla és Kovács Smit Edit magyartanárok vezették.

Kovács Smit Edit

Fotó: Lukács Zsolt, Kovács Smit Edit, Rekecki Angéla és Stanyó Gábor


Gion Nándor irodalmi tábor: Olvasni kell, olvasni jó!

2015. július 26., Vajdaság Ma

A kánikula se riasztott vissza közel 30 általános iskolás diákot attól, hogy egy héten keresztül olvasson, írjon, dramatizáljon, játsszon az újvidéki Apáczai Leánykollégiumban.

Ott zajlott a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezésében a Gion Nándorról elnevezett irodalmi tábor.

A Gion Nándor Olvasási Verseny második, harmadik és negyedik helyezettjei vettek részt egész hetes foglalkozásokon: elbeszéléseket, regényrészleteket, verseket olvastak és elemeztek, megismerkedtek Weöres Sándor és Domonkos István életével és alkotásaival, nyelvi, irodalmi, logikai játékokat játszottak, fejtörőket oldottak meg.

A hét folyamán sportoltak, sétáltak Újvidék utcáin, megnézték Péterváradot. A szokásos kirándulás se maradt el: meglátogatták a Gion Nándor Emlékházat, és a Gion művekben föllelhető szenttamási helyszíneket is.

A tábor utolsó napján a hét folyamán elsajátítottakról számoltak be a táborlakók. Sok jó eredmény született. A Tavirózsák (5. és 6. osztályosok) közül 3. helyezett lett Varnyú Róbert (Óbecse), 2. helyezett Kovács Alex (Kúla), és a legjobb eredményt Pasza Alen (Zentagunaras) érte el. A Huszárok közül (7. és 8. osztályosok) kiemelkedő teljesítményt nyújtottak: Juhász Viktória (Temerin) – 3 helyezés; Forró Réka (Topolya) – 2. helyezés; Kalácska Rita (Temerin) – 1. helyezés.

Különdíjban részesítette a tanárnőkből álló zsűri Forró Rékát egy Szenttamáson, a kálvárián készített fotójáért. A Ki mit tud? keretében készített Weöres-versek földolgozásáért Kalácska Rita, Juhász Viktória és Varga Klaudia (Óbecse) kaptak különdíjat.

A héten földolgozott irodalmi részletek dramatizációját két csapat kiválóan oldotta meg. Az egyik tagjai: Pauzárt Dávid (Doroszló), Vajda Lívia (Magyarcsernye), Móric Dávid (Ürményháza) és Kalácska Rita, a másiké Lelik Attila (Ürményháza), Markov Konrád (Óbecse), Fehér Gábor (Temerin), Varga Klaudia és Forró Réka voltak. Mindkét csapat különdíjban részesült.

A foglalkozásokat vezető tanárnők (Kollár Mária, Brindza Ildikó és Viola Lujza) véleménye megegyezett abban, hogy amíg ilyen szorgalmasan olvasó, sokoldalú kreatív diákok is léteznek, nincs veszélyben az írott betű becsülete.

A főszervező Viola Lujza volt. Munkáját – a magyartanárokon kívül - egész héten segítették Nagy Nikoletta, Pozsár Csilla és Farkas Hargita.

Viola Lujza

Fotó: Nagy Nikoletta


II. GION NÁNDOR OLVASÁSI TÁBOR

Olvasó kamaszok – alkotó kamaszok

2014. július 29., Délhír

2014. július 21-25-ig tartották meg Újvidéken az Apáczai fiúkollégiumban a Középiskolások II. Gion Nándor olvasási táborát a Vajdasági Magyar Pedagógus Egyesület szervezésében. A tábor foglalkozásai szorosan kapcsolódtak a tábort megelőző olvasási verseny könyveihez. A táborban készült ifjúsági magazinok, drámajátékok, a klip és minden kísérő rendezvény A kamaszok világa az irodalomban téma köré szerveződött.

Öt iskolából érkeztek a résztvevők, akik jutalomként nyerték a táborozást. Valamennyien nagy érdeklődéssel és lelkesedéssel vettek részt a foglalkozásokon, amelyeket közös olvasások és szövegértelmezések előztek meg. Az egyedi ifjúsági magazinok végső formáját különálló lapok ragasztott, elektronikusan „tördelt” és nyomtatott, kivágott, majd ragasztott újságcikkek alkotják, rajzok, karikatúrák színesítik. A lapok különlegességeként kamaszkorú irodalmi alakokat is beloptak az alkotók (Lázár Ildikó Rejtőző kavicsok, Meyer Twilight, Salinger Zabhegyező című regényéből). Garaczi László Pompásan buszozunk részletét drámajátékkal dolgozták fel, ehhez önismereti foglalkozások is kapcsolódtak. A kollégiumi szállás kiváló helynek bizonyult Ottlik Géza Iskola a határon című regényrészletének klipes feldolgozásához.

A második tábornapon az általános iskolás tábor résztvevőivel közösen látták vendégül Kiss Tamás fiatal költőt és prózaírót, akivel a felolvasás után irodalomról, írásról beszélgettek. Hasonlóan közös programban vett részt a két tábor a harmadik napon a szenttamási Gion Nándor emlékház látogatása alkalmával.

A táborban nagy hangsúlyt fektettek az önismeretre, kreatív világteremtésre, problémamegoldásra – az irodalmi kamaszok mindennapjaira a pszichológiai ismeretek felhasználásával világítottak rá. A foglalkozásokat Rekecki Angéla, Lelik Edit és Kovács Smit Edit magyar nyelv és irodalom tanárok vezették. A tábor megvalósítását a magyarországi Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

KSE

https://www.youtube.com/watch?v=srxP-RKckfo


A néma mesterektől sokat lehet tanulni

2014. július 26., VajdaságMA

A júliusi táborok sorát a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezésében a Gion Nándor Olvasási Tábor zárta, melyet július 21. és 26. között tartottak az Apáczai Diákotthon leánykollégiumában az általános iskolás korosztálynak, a fiúkollégiumban pedig a középiskolásoknak.

Az iskolaév folyamán zajlik a tavaszonként meghirdetett Gion Nándorról elnevezett olvasási verseny. Nyolc meghatározott regényből, elbeszéléskötetből a háromtagú csapatoknak hat könyvet kell elolvasniuk, és erről számot is adni. A döntő november folyamán volt. Az általános iskolások két korosztályban versenyeztek: az 5-6. és a 7-8. osztályosok. A legjobban teljesítő csapatok balatoni nyaralást kaptak jutalmul. Ezek a fiatalabb korcsoportban a topolyai és az ürményházi tanulók (Majlát Ágota és Viola Lujza diákjai) voltak. Az idősebbeknél a zentagunarasiak utazhatnak Zánkára (Üveges Gizella tanulói).

A második, harmadik, negyedik és ötödik helyezettek a Gion Olvasási Tábort kapták jutalmul.

Itt a hét folyamán négy magyartanárnő foglalkozott a 28 gyerekkel: Kollár Mária, Brindza Ildikó, Dulka Gyöngyi és Viola Lujza.

Délelőttönként három foglalkozáson vett részt minden csoport: Gion novellákat elemeztek és dramatizáltak, irodalmi, nyelvi és logikai játékokat játszottak, melyeknek célja a szókincsbővítés volt. A Dózsa György évforduló kapcsán megismerkedtek a parasztvezér ábrázolásával a magyar irodalomban, a Móra Ferenc évforduló viszont jó alkalom volt fölfrissíteni az íróról tanultakat.

Az ebéd utáni pihenőt még egy-két foglalkozás követte, majd kézműveskedtek az érdeklődők. Volt egy költői est: az ifjú Kiss Tamással találkoztak a táborlakók. Szerdán Szenttamásra kirándultak a Gion Nándor Emlékházba, csütörtökön délután pedig Újvidékkel ismerkedtek.

A tábort a szokásos vetélkedő, jelenetek előadása és Ki mit tud? zárta.

Sok jól fölkészült gyerek teljesített magas szinten. Kiemelném a három legjobbat: Bartok Beatrix Temerinből (3. helyezett, Nemes Ildikó tanítványa), Balla Réka Doroszlóról (2. helyezett, Brindza Ildikó tanítványa), és Vajda Lívia Magyarcsernyéről (1. helyezett, Lőrinc Natália tanítványa).

A fiatalok többsége a következő évi olvasási versenyen is indulni fog. Sőt! Van olyan is, aki a balatoni nyaralás helyett mindenképpen az újvidéki tábort választaná, ha módjában állna!

A főszervező Viola Lujza volt.

V.L.


Szenttamáson jártak a Gion olvasási verseny győztesei

2014. július 24., VajdaságMA

Szerdán délután az esős nap ellenére megtelt a Gion Nándor Emlékház udvara gyerekekkel, ugyanis Szenttamásra látogattak a Gion Nándor Olvasási Verseny győztesei.

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete idén februárban hirdette meg az általános iskolás és középiskolás diákok számára a Gion Nándor Olvasási Versenyt, amelynek célja a diákok olvasásra való ösztönzése és a tanulók szövegértő olvasásának fejlesztése. Mivel a versenyző nemcsak saját sikeréért „küzd”, hanem a csapat eredménye érdekében is igyekszik jól teljesíteni, a versenynek közösségépítő szerepe van. A verseny résztvevői 3 fős csoportokat alakítanak. A csoport tagjai megbeszélik, hogy ki melyik könyvet olvassa el az adott listán szereplő 8-8 könyv közül, amelyek között magyar és külföldi regények is előfordulnak, közülük pedig legalább egy Gion-regény.

Viola Lujza az olvasási tábor főszervezője elmondta, hogy a táborba úgy jutnak el a gyerekek, hogy a Gion olvasási versenyen bizonyos helyezést érnek el. Az első helyezettek balatoni nyaralást kapnak a 2-5. helyezett diákok pedig egyhetes irodalmi táborban vesznek részt, amelyet az újvidéki Apáczai leánykollégiumban tartanak.

- Idén 28 gyerek jött el, a hét folyamán pedig 4 magyartanár foglalkozik velük. Elsősorban Gion-novellák elemzésével foglalkoznak, ezenkívül nyelvi-, irodalmi és logikai játékokat játszunk velük. Dózsa György évforduló van az idén, így hétfőn volt egy ehhez kapcsolódó előadás, de tervben van Móra Ferenc, ugyancsak évfordulós írónkról is egy előadás. Minden évben a tábor közepén jövünk a szenttamási Gion Nándor Emlékházba, és a gyerekek nagyon élvezik az itteni kiállítást. Esténként filmvetítések, irodalmi estek vannak, ezen kívül pedig barátkozhatnak a középiskolás "gionos" gyerekekkel, közülük az idén nyolcan jöttek el, és a fiúkollégiumban vannak elszállásolva.

Az emlékházban Drobnyik Aranka magyartanárnő foglalkozott a gyerekekkel.

- Immár negyedik éve működik együtt a Gion Emlékház a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületével, a fiatalok az egyhetes táborozás – amely a győztes diákok jutalma - egy délutánját az Emlékházban töltik. A gyerekek először a szenttamási születésű íróról hallhattak egy összefoglalót, majd megtekintették az Emlékházat. Az emléktárgyak között nézelődve egy kérdőívet töltöttek ki, amelynek kérdései a kiállított tárgyakkal voltak kapcsolatosak. Ezután közösen elbeszélgettek a válaszokról, egyet s mást megtudván Gion Nándor műveinek szereplőiről, helyszíneiről. Utána egy játékos szórakozás következett, kihívásokat tartalmazó játéksorozattal igyekeztek a szervezők megnevettetni a gyereksereget. A játékokat Gion Nándor művei ihlették, így került sor a Gergián-féle torony megépítésére, a Gion-helyszínek feltérképezésére. A rövid helytörténeti ismertető után elindultak egy szenttamási sétára, megnézték a Szívet, a Kálváriát és más helyszíneket - mondta Drobnyik Aranka, aki egyúttal reményét fejezte ki, hogy ezek az ügyes és kreatív gyerekek jól érezték magukat az író szülőfalujában.

A hátralévő két nap programját felvázolva Viola Lujza elmondta, hogy péntekre tervezik a szokásos irodalmi vetélkedőt, ami egy teszt kitöltéséből áll és 20 kérdésre kell válaszolni, melyeket a négy tanárnőtől hallottak a gyerekek a hét folyamán.

- Lesz még nyelvi-játékos kérdés, irodalmi kérdések Gion Nándor életrajzából, továbbá Dózsa Görgyről és Móra Ferencről is visszakérdezünk. Ezután a Ki mit tud? vetélkedő következik, ahol a gyerekek Gion elbeszéléseiből egy-egy részlet dramatizációját mutatják be, természetesen ahogy ők azt elképzelik. Rövid, 5-10 perces jelenetekre kell gondolni. A vetélkedő keretében lesz még szavalás és ének is, azaz mindenki azzal mutatkozik be, amit legjobban tud, a táborzárás pénteken ebéd után lesz- hallottuk a főszervezőtől.

Paraczky László


VISSZA A FŐOLDALRA>>