XVI. KOVÁCS SZTRIKÓ ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLAI FIZIKA-KÉMIA DIÁKVERSENY

Beszámoló a 2016/17 tanévben megszervezett versenyről

Zenta, 2017. február 11.

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a GENIUS – a tehetséges diákokért mozgalom keretében Zentán a Stevan Sremac Általános Iskola November 11 munkaegységében 2017. febr. 11-én megrendezte a XVI. Kovács Sztrikó Zoltán Általános Iskolai Fizika- Kémia Diákversenyt. Helyi szervező Raffai Valéria tanárnő, főszervező Muhi Béla, a GENIUS elnöke volt. A verseny a tehetséges, kutató diákokat szólítja meg és hagyományosan kétfordulós. A tanulók önállóan vagy párban kísérleti jellegű vizsgálatokat végeznek, majd az első, írásbeli fordulóra szakdolgozatot írnak, amit beküldenek verseny szervezőinek. A legjobbak meghívást kaptak a második fordulóra, mely a kísérletek bemutatásáról szólt. Erre tehát 2017. február 11-én került sor. A szóbeli döntőn a diákok szakbizottság előtt fizikai és kémiai kísérleteket mutattak be és válaszoltak a feltett kérdésekre. Ez a verseny a fizika és a kémia terén a fiatal tehetségek felkutatásáról, a tehetségnevelés serkentéséről és támogatásáról szól. Az összejövetel egyúttal a fizika és a kémia szakos tanárok hagyományos szakmai találkozója, tapasztalatcseréje is.

A Kovács Sztrikó Zoltán Általános Iskolai Fizika-Kémia Diákverseny a Vajdaságban hiánypótló, máshol nem rendeznek kísérleti vagy gyakorlati jellegű hasonló versenyt. Három szakterület van: fizika, kémia és interdiszciplináris témakör. A verseny napján a csapatok felkészítő tanáraik kíséretében 9 órától érkeztek meg a vendéglátó iskolába. Magukkal hozták eszközeiket és mindazt, amire szükségük volt a demonstrációk során. Egy posztert is készíteniük kellett, melyen szemléletesen mutatták be a szakmunkát.

Az idei XVI. Kovács Sztrikó Zoltán Általános Iskolai Fizika-Kémia Diákversenyen 40 diák vett részt, akik 23 szakmai előadást tartottak. A legsikeresebb diákok Zentáról, Magyarkanizsáról, Csantavérről, Horgosról és Szabadkáról érkeztek. A következő felkészítő tanárok munkáját kell megdicsérni: Fajka Valéria, Varga Patrícia, Balázs Piri Diana, Raffai Valéria, Urbán Hodik Marianna, Hatala Zoltán, Cservik Tamás, Vörös Sándor, Dobó László és Major József.

A szakbizottság tagjai Török Mária, Kanyó Anikó, Szórád Endre, Varga Patrícia, Kálmán Róbert és Muhi Béla voltak. A zentai Stevan Sremac Általános Iskola November 11. Munkaegységének munkatársai kiváló házigazdának bizonyultak. Minden feltétel biztosítva volt a zavartalan munkához. Köszönet a diákokat elkísérő szaktanároknak, akik besegítettek a munkába. Mindegyik versenyző és a felkészítő tanárok is oklevélben részesültek. Ajándékkönyvekről hagyományosan a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács gondoskodott.

Ennek a nagy hagyományú, népszerű és a tudományos-műszaki jellegű utánpótlás nevelésében kiemelkedő fontosságú rendezvénynek a támogatója az anyaországi Emberi Erőforrások Minisztériuma volt.

Muhi BélaVersenyfelhívás

XIV. KOVÁCS SZTRIKÓ ZOLTÁN FIZIKA-KÉMIA DIÁKVERSENY

Szabadka - 2014. dec. 6.

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében 2014. december 6-án 10 órai kezdettel tizennegyedik alkalommal rendezi meg a vajdasági szintű kétfordulós fizika-kémia általános iskolai diákversenyt. A rendezvény házigazdája a szabadkai Széchenyi István Általános Iskola.

A tanulók úgy készülnek fel a versenyre, hogy kísérleti jellegű vizsgálatokat végeznek, majd az első, írásbeli fordulóra szakdolgozatot írnak. Ezt két példányban és egy CD-n 2014. november 21-ig a következő levélcímre küldik be: VMPE, 21000 Novi Sad, Ćirpanova 54. A szóbeli döntőn december 6-án szakbizottság előtt mutatják be kísérleteiket. A verseny célja a tehetségek felkutatása, a tehetségnevelés serkentése és támogatása. Az összejövetel egyúttal a fizika és a kémia szakos tanárok hagyományos szakmai találkozója is. Helyi szervező Rózsa Zsombor, főszervező Muhi Béla (tel. 021 548-259).

A diákok kísérleti, gyakorlati témákkal vehetnek részt a versenyen. Három szakterület van: fizika, kémia és interdiszciplináris témakör. Az egy, illetve legfeljebb kétfős diákcsapatok felkészítő tanáruk közreműködésével, az iskolai szertár eszköztárát felhasználva, illetve saját készítésű eszközeikkel szakmai/tudományos jellegű demonstrációkat készítenek elő, kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket, kutatásokat végeznek. Minderről néhány oldalas szakdolgozatot írnak, és ezzel jelentkeznek a versenyre. A szakmunka címoldalán a tudományterület (fizika, kémia vagy interdiszciplináris), a dolgozat címe, a diákok és a felkészítő tanárok neve és elérhetőségei, az iskola adatai szerepelnek. A dolgozatban röviden ismertetni kell a témakört, a kapcsolódó tudományos/műszaki ismereteket, majd az eszközök fényképe, vagy grafikus bemutatása és a munka menete következik. Le kell írni a megfigyelési eredményeket, a mérési adatokat, a tapasztalatokat és a tanulságot. A szakmunkákat két példányban és egy CD-n kell beküldeni. A verseny szóbeli része a döntő, ahol a diákok szakbizottság előtt bemutatják kísérleteiket, vizsgálati módszereiket, és válaszolnak a feltett kérdésekre.

A verseny napján a csapatok felkészítő tanáraik kíséretében 9 órától érkeznek a vendéglátó iskolába. Magukkal hozzák eszközeiket és mindazt, amire szükségük lesz a munkák bemutatásához. Egy posztert is hoznak, melyen szemléletesen mutatják be a szakmunkát. Itt lehetnek színes rajzok, fényképek, nyomtatványok, táblázatok, képletek, a versenyzők fotói stb. – ez megkönnyíti az előadást, valamint a verseny után ez a poszter odahaza az iskolában a megszerzett oklevéllel együtt kiállítható. A szakbizottság pontozza a dolgozatot, a posztert, a kísérletek bemutatását, a szakszerű magyarázatot, a feltett kérdésekre adott válaszokat.

A rendezvény egyúttal a fizika és kémia szakos tanárok szokásos szakmai találkozója is. A korszerű módszertani megoldások, a laboratóriumi gyakorlatok kivitelezése, a szemléltető oktatás témakörei, a tankönyvek és tantervek kerülnek megvitatásra. A találkozón megjutalmazzák a legjobb kísérleti felszerelést, tudománytörténeti anyagot, oktatási jellegű újítást bemutató szaktanárt.

Mindegyik versenyző és a felkészítő tanárok is oklevélben részesülnek. Ajándékkönyvekről hagyományosan a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács gondoskodik, továbbá a rendezvény támogatóinak köszönve más ajándékok is lesznek.

A részletes versenyfelhívás a következő honlapon jelenik meg: www.fokusz.info

A korábbi versenyek képes beszámolói megtalálhatók itt:

2013. - XIII. Kovács Sztrikó Zoltán Diákverseny
2012. - Fizi Karcsi utódai
2011. - Látványos fizikai és kémiai kísérletek
2010. - 9. Kovács Sztrikó Zoltán fizika-kémia diákverseny
2008. - Látványos fizikai és kémiai kísérletek

VISSZA A FŐOLDALRA>>