GION NÁNDOR OLVASÁSI VERSENY 2016-17

A középiskolások Gion Nándor olvasási versenyének eredményei

2017. május 6.

Az elmúlt hétvégén, 2017. 05. 06-án tartottuk meg a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezésében a középiskolások Gion Nándorról elnevezett olvasási versenyét. A verseny helyszíne az újvidéki Svetozar Marković Gimnázium volt. A tíz órakor kezdődött versenyre hét háromfős csapat érkezett összesen – Adáról, Zentáról, Szabadkáról és Újvidékről. A verseny célja a diákok olvasásra való ösztönzése, és a tanulók szövegértő olvasásának fejlesztése.

Két kategóriában mérték össze tudásukat a csapatok: az I-II. és a III-IV. osztályosok. Külön-külön könyvcsomagból olvasták a műveket, és ennek megfelelően kapták a felmérőlapokat is. A verseny előtt minden csapat választott magának egy fedőnevet, majd az olvasmánycsomagok meghatározása után másfél óra állt a rendelkezésükre a tesztek és a feladatlapok kidolgozására.

A versenyzők júliusban Újvidéken megrendezendő Gion Nándor Középiskolás Élménytábor résztvevői lehetnek, és helyezéstől függően, könyvjutalomban részesültek. Az I-II. osztályosoknál az Egres fedőnevű csapat vitte el a fődíjat Gusztony Endre, Habram Hunor és Nemes Edina összetételében (felkészítőjük: Kovács Smit Edit), a második hely a VBÁ csapatáé lett, tagjai Miksity Ramóna, Muzslai Anikó és Sztári Beáta a zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Középiskolából (felkészítőjük: Döme Szabolcs), a harmadik díj a szabadkai Egészségügyi Középiskola Almák nevű csapatának jutott Berkes Attila, Virág Ariadne és Mészáros Dániel összetételben (felkészítőjük: Tóth Irén). A III-IV. osztályosok kategóriájában az első helyezést a KDTG csapata: Tóth Laura, Krisztovác Irisz és Madár Réka vitte el a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium (felkészítőjük: Bicskei Gabriella) színeiben, második lett a szabadkai Politechnikai Iskola Polisok nevű csapata: Almási Anett, Fodor Máté és Kujondžić Anabela összetételben (felkészítőjük: Móra Regina). Harmadik helyen végzett az adai Paradoxon Budai Csilla, Nagy Sándor és Horváth Kornél részvételével (felkészítőjük: Péter Krisztina).

Kovács Smit Edit, főszervező

Fotó: Stanyó GáborGION NÁNDOR OLVASÁSI VERSENY 2015/16

Könyvszeretők: Gion Nándor Olvasási Verseny

2015. november 30., Vajdaság Ma

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezésében tartották meg szombaton a Gion Nándor Olvasási Versenyt az általános iskolák felsős tanulói számára. A versenynek már sokadszor az újvidéki Nikola Tesla Általános Iskola adott otthont. Az olvasni szerető tanulók Vajdaság több településéről érkeztek. Az 5-6. osztályosok kategóriájában 12 csapat jött el a megmérettetésre. Ők a következő települések általános iskoláit képviselték: Ada, Doroszló, Kúla, Óbecse, Szenttamás, Temerin, Topolya, Torda, Ürményháza és Zentagunaras.

Az előző iskolaév vége felé meghirdetett könyvlistáról hat regényt kellett elolvasni egy-egy csapatnak. Ezek közül ötből feladatlapokat vagy tesztlapokat kellett kitölteniük a versenyzőknek, amelyekkel szövegismeretüket bizonyították.

A következő eredmények születtek: 3. helyen végzett az ürményházi Dositej Obradović Általános Iskola csapata: Szokola-Simon Blanka, Barna Csilla, Gyokity Anasztázia és Rákity Döme Dominik. Fölkészítőjük Viola Lujza volt. 2. helyezett lett a kúlai Petőfi brigád Általános Iskola csapata: Kovács Alex, Gonczlik Tímea és Vujmilović Teodóra. Fölkészítőjük Lackó Anita. 1. helyezett a temerini Kókai Imre Általános Iskola csapata: Zsarko Katarina, Hoffmann Evelin és Kalácska Réka. Fölkészítőjük Gergely Gizella.

A V-VI. osztályos tanulók eredménytáblázatának letöltése (PDF)>>

A 7-8. osztályosok még számosabbak voltak: 13 településről 18 csapat jött el. Az említetteken kívül megmérkőztek még Magyarcsernye, Mohol, Péterréve, Szabadka és Székelykeve olvasni szerető fiataljai. Két csapat is 3. helyezést ért el: az ürményházi Dositej Obradović Általános Iskola tanulói: Bíró Barbara, Móric Dávid és Móric Tina, fölkészítőjük Viola Lujza volt, valamint Péterrévéről a Samu Mihály Általános Iskola csapata: Gajdos Flóra, Lengyel Zsanett és Magó Annabella, fölkészítőjük Szollár Anna volt. 2. helyen végzett a moholi Novak Radonić Általános Iskola csapata: Mihályi Zselyke, Sztári Beáta és Túri Krisztina, fölkészítőjük Vámos Andrea volt. Két 1. helyezett csapatnak is gratulálhattunk, a magyarcsernyei Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak: Megyeri Milicának, Orosz Nikolettának és Vajda Líviának, fölkészítőjük Lőrinc Natália volt; és a zentagunarasi Október 18. Általános Iskola legszorgalmasabb olvasóinak: Mándity Blankának, Fekecs Erzsikének és Csízik Dorottyának, és fölkészítőjüknek, Üveges Gizellának.

A VII-VIII. osztályos tanulók eredménytáblázatának letöltése (PDF)>>

Az olvasási versenyen résztvevő minden tanuló elismerő oklevelet és könyvjutalmat kapott. A díjazott csapatok ezen kívül nyári táborra is jogosultak. A fölkészítő tanárok könyvjutalomban részesültek. A főszervező Kollár Mária volt. Munkáját segítették Nagy Nikoletta és a megjelent magyartanárok.

Viola Lujza

Fotó: Kraszulyák ZalánGION NÁNDOR OLVASÁSI VERSENY 2014/15

Az olvasás, mint a személyiség és az értelem fejlesztőeszköze

2015. május 9.

Vidám hangulatban érkeztek a vendég tinik szombaton, május 9-én Újvidékre, az Apáczai Diákotthon lánykollégiumának épületébe. A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének (VMPE) szervezésében immár másodszor került megrendezésre a Gion Nándor olvasási verseny középiskolásoknak.

A diákok 3 fős csapatokat alakítottak és a versenyre felkészülve beosztották, hogy a feladott tíz könyv közül ki melyiket olvassa el. Az olvasmányok között egyaránt megtalálhatók a világirodalom és a magyar szépirodalom remekei, mint például Sienkiewicz: Quo Vadis; Babits: A Gólyakalifa; Kosztolányi: Esti Kornél; Marquez: Szerelem kolera idején; Stoppard: Rosencrantz és Guildenstern halott. A magyartanárnők helyi felmérőkkel határozták el, hogy ki utazhat el az újvidéki döntőre. A döntőn a csapatok sorsot húztak, véletlenszerűen kiválasztva két műből egyszerűen kitölthető, „karikázós” tesztlapot, három műből pedig bonyolultabb, elgondolkodtató feladatlapot kellett kitölteniük. A versenyzőknek 80 perc állt rendelkezésre a feladványok megoldására, majd a lapok javítása, osztályozása alatt rövid kirándulást tettek Újvidék központjába.

A feladatlapokat Berényi Emőke, Lelik Edit, Péter Krisztina, Rekecki Angéla magyartanárnők, Kiss Tamás egyetemi hallgató, valamint Kovács Smit Edit, a verseny főszervezője állította össze. A feladatlapok javításában C. Kálmán Zita, Horváth Aranka és Faragó Karolina segédkezett a szervezőknek. A javító pedagógusok megdicsérték a versenypéldák kidolgozását, kreatívnak, érdekesnek tartották, és a feladatlapokat mintaként használják majd őket az elkövetkező versenyek eltervezésénél.

A versenyen 8 csapatban 24 diák vett részt Szabadkáról, Újvidékről és Adáról. Az I.-II. osztályosok közül Faragó Karolina tanárnő felkészítésével Gergity Ena, Kovács Emil és Mányi Heléna csapata lett az első a szabadkai Svetozar Marković Gimnáziumból, míg a III.-IV. osztályosok közül Kovács Smit Edit felkészítésével Hoffmann Emese, Ótos Annabella és Pece Krisztina nyert az újvidéki Svetozar Marković Gimnáziumból. Minden résztvevő diák és nevelőtanár könyvjutalomban részesült, a legjobbak pedig elutazhatnak Erdélybe, a júliusban megrendezett ivói Erzsébet táborba.

A nyeremények kiosztásakor Nagy Margit, a VMPE elnöke megdicsérte a versenyzőket és a felkészítő tanáraikat, kiemelve az olvasás fontosságát a személyiség és az értelem fejlesztésében, ami így közvetetten, az olvasás népszerűsítésén keresztül, a Gion Nándor olvasási verseny célja is.

Stanyó Gábor

Fotó: Lukács Zsolt


Felhívás a középiskolások 2015-ös olvasási versenyére

2014. december 16., legutóbbi módosítás 2015.04.20.

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a középiskolás korosztálynak meghirdeti a Gion Nándor Olvasási Versenyt.

A verseny célja: a diákok olvasásra való ösztönzése, és a tanulók szövegértő olvasásának fejlesztése. Mivel a versenyző nemcsak saját sikeréért „küzd”, hanem a csapat eredményéért is igyekszik jól teljesíteni, a versenynek közösségépítő szerepe is van.

A verseny résztvevői 3 fős csapatokat alakítanak. A csapat tagjai megbeszélik, hogy ki melyik könyvet olvassa el az adott listán szereplő könyvek közül. Egy-egy tanulónak legkevesebb két művet el kell olvasnia, de minél többet olvas el, annál jobb. A döntőben a csapat 7 irodalmi műből kapja a teszteket, ill. a feladatlapokat aszerint, hogy melyik öt címet választja a felkészüléskor, tehát elméletileg öt + öt felmérőt tölt ki. A csapatok a döntőn egyforma kérdéseket tartalmazó feladatlapokat kapnak, és a versenyzők egy-egy csapaton belül közösen oldják meg a feladatokat.

A verseny lebonyolításához szükség van a magyartanárok (könyvtárosok) közreműködésére, az iskolai selejtezőt a tanárok megoldják, saját felmérésük alapján állítják össze a csapatot. Minden középiskola legfeljebb két csapatot indíthat, korcsoportonként egyet.

A tartományi döntő 2015. május 9-én, 10 órakor lesz Újvidéken. A legjobbak meghívást nyernek a Gion Nándorról elnevezett irodalmi táborba, melyet a nyári szünidőben szervezünk Újvidéken, az Apáczai Diákotthonban.

Az olvasandó művek listája:

Elsősök és másodikosok csoportja

Harmadikosok és negyedikesek csoportja

Jelentkezési határidő: 2015. április 30.
A verseny időpontja: 2015. május 9., 10 óra

Jelentkezni a következő címen lehet:
VMPE, 21000 Újvidék, Ćirpanov utca 54.
telefon: 021 548-259
e.mail: nsvmpe@gmail.com

A felhívás letöltése>>


Az olvasás ünnepe

2014. november 24., Vajdaság Ma

Az olvasást ünnepelte 84 fölsős tanuló az újvidéki Nikola Tesla Általános Iskolában. Ott tartották szombaton a Vajdasági Magyar Pedagógus Egyesület szervezésében az V. Gion Nándor Olvasási Verseny tartományi döntőjét.

Mint ahogy a felhívásban közzétették a szervezők, az általános iskolák fölsős tanulói háromfős csoportokat alakítottak. Egy korosztályonként különböző könyvajánló listáról hat könyvet kellett elolvasniuk, köztük kötelezően egy-egy Gion-regényt. A szombati versenyen 48 ötödik-hatodikos és 36 hetedik-nyolcadikos tanuló jelent meg. Ők adtak számot az elolvasott művekről, amelyek között magyar és világirodalmi, klasszikus és mai ifjúsági regények is szerepeltek.

Nagy Margit elnök asszony és Kollár Mária főszervező biztató bevezető szavai után a csoportok kódneveket húztak, majd – szintén sorsolással – eldöntötték melyik regényről számolnak be feladatlap, és melyikről tesztlap kitöltésével.

Egész Vajdaság területéről érkeztek versenyzők. Jelen voltak Ada, Doroszló, Kúla, Magyarcsernye, Mohol, Nagykikinda, Óbecse, Szenttamás, Székelykeve, Temerin, Topolya, Ürményháza és Zentagunaras lelkes olvasótáborának képviselői.

A következő eredmények születtek az ötödik-hatodikosok korcsoportjában:

1. helyezettek a Komolyak: Bartok Beatrix, Fekete Léna, Bohócki Martina (Kókai Imre Á. I. Temerin, fölkészítőjük Nemes Ildikó);

2. helyezést értek el a Játékosak: Répási Nikoletta, Oroszlámos Tamás, Varnyú Róbert (Óbecse, Samu Mihály Á. I., fölkészítőjük Józsa Zsuzsanna);

3. helyezettek a Beszédesek: Gonczlik Tímea, Kovács Alex, Vujmilovity Teodóra (Kúla, Petőfi Brigád Á. I., fölkészítőjük Kanyó Valéria).

A hetedik-nyolcadik osztályosoknál:

1. helyezett a Tehetségesek csapata lett Székelykevéről: Ambrus Andrea, Jankó Emese, Jankó Ákos (Žarko Zenjanin Á. I., fölkészítőjük Binecz Margit);

2. helyezettek a Műveltek: Varga Klaudia, Tallós Emma, Markov Konrád (Óbecse, Samu Mihály Á. I., fölkészítőjük Józsa Zsuzsanna);

3. helyezett az Ürményházi Ifjúsági Klub csapata, a Kitartóak: Bíró Barbara, Fehér Evelin és Móric Dávid (fölkészítőjük Viola Lujza); valamint az Összetartók Magyarcsernyéről: Kiss Zsanett, Vajda Lívia és Megyeri Milica (Petőfi Sándor Á. I., fölkészítőjük Lőrinc Natália).

Minden résztvevő diák és fölkészítő tanár is könyvjutalomban részesült. A legjobbak pedig meghívást nyertek a Gion Nándorról elnevezett irodalmi táborba, melyet 2015 nyarán szerveznek az újvidéki Apáczai Diákotthonban.

A szervezők Brindza Ildikó, Dulka Gyöngyi és Viola Lujza segítették a főszervező és az olvasási verseny megálmodója, Kollár Mária munkáját.

Viola Lujza

Fotó: Lukács Zsolt


Felhívás a Gion Nándor Olvasási Versenyre, 2014/2015

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete olvasási versenyt hirdet az általános iskolák felsős  tanulói számára.
A verseny résztvevői 3 fős csoportokat alakítanak. A csoport tagjai megbeszélik, hogy ki melyik könyvet olvassa el az adott listán szereplő könyvek közül. 
A tartományi döntő 2014 novemberében lesz Újvidéken .A legjobbak meghívást nyernek a Gion Nándorról elnevezett irodalmi táborba, melyet  2015 nyarán szervezünk az Apáczai Diákotthonban.

Könyvajánlatok a Gion Nándor Olvasási Versenyre (2014/15)

Könyvlista az V-VI. osztályosok számára:

1. Antoine, de Saint-Exupéry: A kis herceg
2. Collodi, Carlo: Pinokkió kalandjai
3. Csukás István: Keménykalap és krumpliorr
4. Domonkos István: Via Italia
5. Gion Nándor: A kárókatonák még nem jöttek vissza...
6. Mándy Iván: Csutak a mikrofon előtt
7. Michaelis Karin: Bibi
8. Tatay Sándor: Kinizsi Pál

Könyvlista a VII-VIII. osztályosok számára:

1. Herczeg Ferenc: Pogányok
2. Dickens Charls: Karácsonyi ének
3. Fekete István: Tüskevár
4. Gion Nándor: Sortűz egy fekete bivalyért
5. Mikszáth Kálmán: Akli Miklós
6. Luis Sachar: Stanley, a szerencse fia
7. Rowling J. K.: Harry Potter és a Tűz serlege
8. Tamási Áron: Ábel az országban

Benevezési határidő 2014. oktober 5.
Jelentkezni lehet a következő címen: 
VMPE, 21000 Újvidék, Ćirpanova 54.
e-mail: nsvmpe@gmail.com
vagy: Aladicsné Kollár Mária, 21 235 Temerin, Bosnyák utca 86. tel. 021 841 397
(e-mail cím: aladics@stcable.net)

Felhívás letöltése - részletes

 

VISSZA A FŐOLDALRA>>