ANYANYELV-ÁPOLÁSI TÁBOROK 2017

Szórakozva tanultunk Ürményházán

2017. június 24. , Vajdaság MA

Már több mint két évtizede szervezi a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a Szórakoztató Szóra Késztető Anyanyelvápoló táborokat, évente más helyszínen. Az idén az Ürményházi Ifjúsági Klub vállalta a házigazda szerepét.

Az idei táborban 47 gyerek (óvodás korosztálytól nyolcadikosig) vett részt 2017. június 19-e és 23-a között az ürményházi foglalkozásokon. A vendégek Muzslyáról, Beodráról, Magyarittabéről, Versecről, Nezsényből és Szegedről érkeztek, és a falubeli hasonló korú gyerekek fogadták őket.

A hétfői ismerkedési, csapatépítő és ügyességi játékok és csapatalakítás után délelőttönként nyelvi és logikai játékokat játszottak, a magyar történelem fontos eseményeiről hallhattak (és láthattak) előadásokat. A nándorfehérvári csata, Szent László és Arany János elevenedtek meg a beszélgetések nyomán.

Az idén van Ürményháza telepítésének kétszázadik évfordulója. Ennek a jegyében zajlott a tábor foglalkozásainak nagy része is. Sok adattal ismerkedhettek meg a résztvevők a falu történetéből. A megszerzett tudásuknak nagy hasznát vehették a falujáráskor és a vetélkedőn is. A falujárás az idén eltért a már megszokottól: nem csak elrejtett borítékokat kellett megtalálni, és a benne rejlő feladatokat megoldani, hanem az előre megadott nyomtatott képek helyszíneit megtalálni, és ott szelfit készíteni a csapatról. Naponta volt énekpróba, népdalokat tanultak. Délutánonként kézműveskedtek és sportoltak.

A traktoros kirándulás egy helyi vállalkozás, a Bíró család telephelyére vezetett. Itt a legkorszerűbb mezőgépekkel ismerkedtek a gyerekek. Meglátogattuk a Móricz vágóhidat is. Megkoszorúztuk az ún. „Nagykörösztöt”, ahová először telepítették a falut. A templomkertben egy tuját ültetettek el a táborlakók, a 200. évfordulóra emlékezve.

Vendégünk volt Micsik Béla, aki „dünnyögőt” készített a gyerekekkel, este pedig a színházteremben hangszer-bemutatóval szórakoztatta a nagyközönséget. Csütörtökön este tábortűznél kolbászt sütögettek a vendégek és házigazdák, és volt rögtönzött diszkó is. A tábor a szokásos pénteki vetélkedővel és Ki mit tud?-dal zárult. Mind a két csapat (Sobri Jóska és Rózsa Sándor) szép eredményt ért el.

A táborban a gyerekekkel Dulka Andor (történelemtanár), Dulka Gyöngyi (magyartanár), Dulka Árpád (földrajz-biológia szakos tanár, citeraoktató), Móric Elvira (pedagógus), Stanjo Karolina (spanyoltanár), Sztojanovszki Mónika (tanítónő), és Viola Lujza (magyartanár) foglalkoztak. Kisegítők voltak az óvodások anyukái, valamint Szkumpia Veronika és Takács Margit.

A tábort támogatta az Evelin szódavíz, Móric Elvira és családja, Drobac Julianna, Nagy József, Bakos Béla és a helyi vadászegyesület. Köszönet érte!

Viola Lujza

Fotó: Viola LujzaKincses Tarisznya Tábor

Beszámoló a nemesmiliticsi, 2017.06.26-30. között megtartott táborról

2017. június 30.

18 éve indult útjára a Kincses Tarisznya Tábor a Vajdasági Magyar Pedagógus Egyesület szervezésében évente más-más helyszínen. Idén Nemesmilitics adott otthont a tábornak. A Kincses Tarisznya Tábor célja sok-sok kinccsel térjen haza minden kedves táborozó, ismerje meg a település népeit, szokásait, népeinek életét, kultúráját, népi mondókáit, népmeséit, népdalait.

A táborlakókkal csapatokat alakítottunk ki és a tábor ideje alatt mindenki saját csapatával együtt versenyezhetett, végezhette el a feladatokat, pontokat kellett összegyűjteni. Táborzáráskor a pontok összesítése után a győztes csapatok jutalomban részesülnek.

Az idei táborban 55 gyerek vett részt 2017. június 26-a és 30-a között. A vendégeket a nemesmiliticsi kultúrotthonban vártuk. Őrszállásról, Csonoplyáról. Bácsgyulafalváról, Szilágyiról, Zomborból, Bajmokról, Budapestről érkeztek a gyerekek a helybeliek fogadták a vendéget. A táborlakókkal csapatépítő játékokkal kezdtük a foglalkozásokat. Csapatalakítás után megismerkedtünk falunk történetével, múltjával. A betelepített nemes családokról hallhattunk érdekes előadást. 1752-1818-ig épült a római katolikus templom, jövőre ünnepli fennállásának 200. évfordulóját. A kápolna csodálatos szépsége valóságos élmény volt mindenki számára, a környező települések templomtornya fentről jól látható. A falu tájházában megismerkedtünk a régmúltban használt mezőgazdasági gépezettel, a falu mindennapjaiban használt eszközökkel.

Lovas kocsikkal jártuk be a település tájait: halastó környékét, a festői nemesmiliticsi fürdő területét, a lóversenypálya területét. Környezetünk megóvása céljából plakátok készítésével hívtuk fel a figyelmet. Papírrepülő dobáló versenyen mérték össze a csapatok az ügyességüket. Néptáncos lányaink segítségével táncoltunk. A falujátékban sok érdekes feladatot kellett megoldani. A jelmezes felvonulás vacsora után vette kezdetét, a táborozók apraja és nagyja felvonult.

Ügyességi, állatismereti és nyelvi játékokban, beszédkészség fejlesztő gyakorlatokban, sport vetélkedőn mérhették össze tudásukat, erejüket a csapatok. Nagy élmény volt a gyerekek számára Micsik Béla bácsi hangszer bemutatója: trombita, dünnyögő, tambura, citera, tekerő… A napot élménydús diszkóval zártuk.

Péter és Pál nap alkalmából Szent misén vettünk részt a helyi Kisboldogasszony templomban. A misét Egedi Antal plébános celebrálta. Kirándulással folytattuk a napot. Ellátogattunk Bácskertesre ahol részletes tájékoztatást kaptunk a faluban élő palóc népekről, szokásaikról. A zombori gyermekkönyvtárban lapozgattuk át a legújabb és legérdekesebb könyveket. Utunk hazafelé vezetett, frizura versennyel zártuk a napot.

A heti aktivitások bemutatása: Ügyességi játékok, nyelvi játékok vették kezdetét. Rendezzünk várjátékot! címmel a csapatok életre keltették a király, királykisasszonyok,lovagok, és az udvarhölgyek világát. A jelmezekhez ruhákat, fegyvereket, eszközöket készítettek. A csapatok tábortánccal zárták az idei 18. Kincses Tarisznya Tábort. A hét eseményeit egy rövid kisfilm segítségével mutattuk be: A képek önmagukért beszélnek címmel.

Előadók: Horváth Ódri Márta, Egedi Antal, Janda Kornél, Janovits Tar Erika, Klinocki Zsaklina, Szitás Mária, Knézi Marina, Szabó Gábor, Bagi Brigitta, Grécs Adrianna, Micsik Béla, Csizmadia János, Knézi Josip, Kemény Andreasz.

Köszönet a tábort támogatóknak: a táborozó gyerekek szüleinek, a helyi közösségnek, a csonoplyai étkezdének, a Német László Kultúregyesületnek, a Testvériség Egység Általános Iskolának. A falu apraja és nagyja hozzájárult a tábor színvonalához.

Külön köszönet a táborban a segítségért: Kocsis Norbertnak, Purda Bertoldnak, Galac Dórának, Purda Noéminek.

Szabó Márta, főszervező

Fotó: Szabó MártaANYANYELV-ÁPOLÁSI TÁBOROK 2015

Szórakoztató Szóra Késztető tábor

2015. július 30.

A VMPE szervezésében 2015.június 29 –e és július 3-a között Nemesmilitics volt a házigazdája a Szórakoztató Szóra Késztető Anyanyelvápolási Tábornak. 54 gyermek vett részt a táborban. A táborozó gyermekek Zomborból, Bácskossuthfalváról, Tamásfalváról, Őrszállásról, Szabadkáról,Csonoplyáról érkeztek.

A hétfői tábornyitón hangsúlyoztuk az anyanyelv szeretetének, ismeretének fontosságát. Irodalmi évfordulót ünnepelünk. 100 éve született O. Nagy Gábor nyelvész, közmondáskutató. Délután ismerkedési játékokat játszottunk, majd csapatokat alakítottunk ki. A hét folyamán a tevékenységek az előre meghatározott munkaterv szerint folytak.

Hétfőn a tábor szervező Szabó Márta bemutatta O. Nagy Gábor nyelvész,közmondáskutató életét,munkáját. Közmondásokat, szólásokat, mondásokat Gardil Ramónával kerestek a csapatok. Történelmi és helytörténeti előadás hallgattunk Egedi Antal plébános és Zelity Zselykó tanár előadásában.

Az igazmondó Mátyás királyunkról sem feledkeztünk meg ezért a csapatoknak egy-egy előre elkészített színdarab szövegkönyvet kellett választani, csapaton belül szereposztást végezni és a záró napon bemutatni- Krizsán Valériával.

A hétfői napot sportjátékkal, stafétajátékokkal zártuk Szabó Gábor tanár irányításával.

Kedden nyelvi játékokat Tar Erika magyar tanárnő vezetésével, kémiai-biológiai kísérleteket,gipsz nyomatot Galac Ódri Beáta tanárnővel,Takács Mónika zenetanárnővel ritmusgyakorlatokat, Benya Krisztina képzőművészet tanárnővel kézműves foglalkozásokon vettek részt a táborozó diákok. Báló József és Litvai Karolina táncházi muzsikára hívta a csoportokat, néptánc koreográfiát készítettek a pénteki záró ünnepségre.

A foglalkozások sorát találós kérdések bemutatása, alkalmazása, gyűjtése zárta Móricz Renáta irányításával.

Szerdán kiránduláson vettünk részt Zomborba,Városi Múzeumba, Megyeházára látogattunk, utunkat Doroszlóra folytattuk ahol Brindza Ildikó magyar tanárnő várt, kimerítő előadást tartott,bemutatta a falut,a híres és Vajdaság szerte ismert Szentkutat. Nagy izgalommal vettek részt a gyerekek az irodalmi játékban és jutalmul Kovács Endre: KÖRÜL CSILLAGOS AZ ÉG című könyvét kapták.

Fáradtan,kimerülten érkeztünk vissza Nemesmiliticsre ahol folytatódott a tervezett munka. A napot közmondáskereső versennyel zártuk. Csapatversenyben mérték össze erejüket a táborozók. Közmondásokat kellett keresni a táborhely területén,a legtöbb közmondást összegyűjtött csapat kapta a legtöbb pontot Molnár Emese irányításával. A nap zárásaként csapatépítő játékokat játszottak: Bumm, Földrengés, Hullám, Csipeszfogó, Kukta-bukta címmel.

Csütörtök Szentkúti búcsú:Sarlós Boldogasszony ünnep. A táborlakók gyalogolva tették meg a 3km-es utat a Szentkútig és vissza. Ott ünnepi szentmisét hallgattunk, majd gyalogoltunk vissza a táborhelyre. Ebéd után nemezeléssel és szalmakép készítéssel foglalkoztak a résztvevők Rajcsányi Jolán és Rajcsányi Melánia nemezelés fortélyait mutatta, Goszpity Szilvia szalmakép készítésre tanította meg a gyerekeket. A kézműves foglalkozás után nyelvi foglalkozással folytatódott a nap. A foglalkozások után a Falujáték következett. A tábor utolsó napját jelmezbállal zártuk.

Péntek Nagy játékot terveztünk: Ügyességi játékkal kezdődött. Minden elvégzett faladat után a csapatok közmondás részletet kaptak, a feladatok elvégzése után a közmondás részleteket össze kellett állítani, felolvasni. A leggyorsabb csapat kapta a legtöbb pontot. A 2. ügyességi játék: közmondások írásából, szólások pótlásából, találós kérdések kitalálásából állt. Minden állomáson egy puzzle részletet kaptak a csapatok, amit össze kellett illeszteni és megfejteni. Pontoztuk a feladatokat.

Ki mit tud vetélkedőt szerveztünk, heti teszt eseményeit értékeltük, bemutatásra került a néptánc koreográfia, Mátyás király színdarab, minden csapat bemutatott egy táncot a saját választásuk alapján Ákostól, Kell még egy szó, Húsz év múlva, Legyetek jók címmel. Eredményhirdetéssel fejeződött be a Nemesmiliticsi Anyanyelvápoló tábor, elégedetten,vidáman, jókedvvel, sok-sok új baráttal tértek haza a résztvevő gyerekek.

Szabó Márta

Fotó: Szabó Márta


ANYANYELV-ÁPOLÁSI TÁBOROK 2014

Kincses Tarisznya hagyományápolási tábor Csonoplyán

A múlt héten, június 30 és július 4 között rendezte meg a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a Kincses Tarisznya hagyományápolási tábort Csonoplyán, a Művelődési Otthonban. A helybeliek mellett nemesmiliticsi, őrszállási, bácsgyulafalvi, bezdáni, tamásfalvi és beodrai gyermekek vettek részt a táborban, összesen 42-en. Krizsán Valéria és Szabó Márta tanítónők szervezték a tábort, egyúttal foglalkoztak a gyerekekkel.

A programban szerepelt helytörténeti téma, megnézték a csonoplyai tájházat, ebben Rajcsányi Jolán segédkezett, aki kézműves foglalkozásokat is tartott, Szabó Gábor a csonoplyai tónál tett kiránduláson környezetvédelmi ismereteket osztott meg a résztvevőkkel, Wolf Angéla a falujárásban irányította, Móricz Renáta modern és néptáncra oktatta, Egyedi Antal plébános bemutatta a templomot, elsétáltak a Szentkút zarándokhelyre, a vidék művelődéstörténetéről Zelity Zseljko tartott előadást.

Minden csoport készült egy-egy jelenettel, amit a záró műsoron mutattak be. Kirándulást tettek Bácsgyulafalvára, ahol meglátogatták a kovács-, a dohány-, az óra- és az antik tárgyak múzeumát és a tájházat. Voltak sportjátékok, nyelvi játékok, fodrászverseny és ki mit tud. A nemesmiliticsi Németh László Művelődési Otthon evőkészlettel segítette a tábort, több szülő süteménnyel kedveskedett a gyermekeknek. A táborlakók szebbnél szebb rajzokat is készítettek Andersen mesetémák alapján, A rút kis kacsa volt az alaptéma, erről plakát is készült. Pénteken fájó szívvel vettek búcsút egymástól a gyerekek, hiszen barátságok szövődtek köztük. A kincses tarisznya kincseivel gazdagodva tértek haza.

VISSZA A FŐOLDALRA>>