MIT TUDSZ TORONTÁL VÁRMEGYÉRŐL?

Beszámoló a 2016. évi történelmi versenyről

2016. november 8.

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és az Ürményházi Ifjúsági Klub szervezésében tizenhatodszor tartották meg november 5-én a Mit tudsz Torontál vármegyéről? elnevezésű vetélkedőt Ürményházán.

Az általános iskola fölsős tanulóinak meghirdetett történelmi vetélkedő a múltunk iránt érdeklődő fiatalokat várta, a valamikori Torontál vármegye múltjának egy-egy darabját dolgozza föl. Az idén több századból válogattak a szervezők, a XV-től a XX-ig.

2017-ben emlékezik Ürményháza a falu telepítésének kétszázadik évfordulója. Ezért már ebben az iskolaévben minden rendezvény az évforduló jegyében zajlik. Ürményháza telepítése és neve, valamint a templom és az iskola rövid története képezte az anyag másik részét. Egy ürményházi monda is helyet kapott a fölkészülésre szétküldött anyagban. A régmúlt történetéről 3 feladatlapon számoltak be a versenyzők, és még 3 szólt a faluról, a templomról és az iskoláról. A rajzfeladat témája az ürményházi Rózsa Sándor monda volt.

Miután Nagy Margit, a VMPE elnöke és Dulka Andor, az ÜIK vezetője üdvözölték a résztvevőket, a verseny ismerkedési játékkal kezdődött, majd falujárással zárult Móricz Elvira vezetésével. A faluban tett sétán meg kellett találni 5 embernél 5 borítékot, amelyekben feladatok voltak elrejtve: híres ember, fontos esemény, szókirakó, keresztrejtvény és „akasztófa”- játék.

A vetélkedőre 5 csapat jött el: Szegedről, Újszegedről, Tordáról, Magyarittabéról és Ürményházáról. Legjobban fölkészültek az Újszögedi boszorkák voltak, akik boszorkányosan jól teljesítettek: Mikó Virág, Fülöp Csilla és Kutas Gréta, valamennyien 6. osztályos tanulók. Fölkészítőjük Mikó Valér volt. Második helyezést az Ürményházi lányok csapata ért el: Móric Tina hetedikes és Barna Csilla hatodikos tanuló. Fölkészítőjük Viola Lujza volt. Harmadikok lettek a Kistordai lányok: Sági Eléna, Rác Bernadetta és Mészáros Melánia, hatodikos tanulók. Fölkészítőjük Rontó-Bozóki Judit volt. Ezek a csapatok komolyan vették a tanulást, és a nem túl terjedelmes – mindössze 14 oldalas -, de dátumokkal és nevekkel teletűzdelt anyagot jól elsajátították. A tanulást nehezítette az is, hogy a Borovszky Samu- féle Torontál vármegye monográfiájából az eredeti nyelven és helyesírással megírt szövegből tanultak.

A zsűri tagjai Rontó-Bozóki Judit történelemtanár, Mikó Valér történelemtanár és Nagy Abonyi Attila, a VMDK Szegedi Tagozatának elnöke voltak. A feladatlapokat Dulka Andor történelemtanár állította össze. A félnapos versenyzés és barátkozás után a tanulók ebédet és ajándékcsomagot kaptak, melynek tartalmát a pályázati pénzből vásárolt könyveken, füzeteken, írószerszámokon és csemegén kívül a VMDK Szegedi Tagozata közhasznú társaság, a VMPE és az újszegedi Tisza-parti Általános Iskola ajándékai is gazdagítottak.

A verseny helyszínéül az ürményházi Vadászotthon szolgált, amiért köszönettel tartozunk a vadászoknak. Köszönet az ürményházi anyukáknak is, akik süteménnyel és munkával segítették a verseny sikeres lebonyolítását. A főszervező Dulka Andor volt.

Viola Lujza

Fotó: Viola Lujza, Dulka AndorBeszámoló a 2015. évi történelmi versenyről

2015. november 21.

A XV. „Mit tudsz Torontál vármegyéről” elnevezésű történelmi vetélkedőt tartották meg szombaton Ürményházán. Az általános iskolás korosztálynak kiírt vetélkedőre a valamikori Torontál vármegye iskoláiból és civil szervezeteiből várták a résztvevőket. Az idén 11 csapat jelentkezett a megmérettetésre: Szegedről, Újszegedről, Tiszaszigetről, Tordáról, Magyarittabéról, Magyarcsernyéről, Torontálvásárhelyről, Székelykevéről és Ürményházáról.

A vetélkedő folyamán négy feladatlapot és egy rajzos feladatot kellett megoldaniuk a háromtagú csapatoknak. A téma Torontál vármegye oktatásügye, ipara és háziipara volt. Játékos feladatok is voltak, amelyek a kisipar és kézműipar tárgykörével foglalkoztak. A jó hangulatban zajló vetélkedő keretében bemutattak egy plakátot az első bánsági vasútvonalról, amelyet egy korabeli közlöny, a Délvidéki Nemzetőr alapján készített két torontálvásárhelyi tanuló: Pozsár Árpád és Mohácsi Flórián, tanáruk, Martinek Imre segítségével (és biztatására).

A tanulók és kísérőik a vetélkedő után meglátogatták az ürményházi templomot, ahol Dulka Andor történelemtanár a nemsokára 200 éves faluról beszélt, és ismertette a harangok és az oltárkép viszontagságos történetét is. A zsűri (mgr. Rontó Bozóki Judit történelemtanár, Torda, Mikó Valér történelemtanár, Újszeged, Szatmári Mihály rajztanár, Székelykeve) a következő döntést hozta:

3. helyezettek lettek Tercsi néni betyárjai Torontálvásárhelyről: Szikora Teodóra, Nagy Edvin és Csala Sándor; fölkészítőjük Onjin Hartig Viktória és Martinek Imre;

2. helyezést értek el a magyarcsernyei Petőfi csapat tagjai: Deák Roland, Márton Ida, Orosz Nikoletta; fölkészítőjük Rontó Bozóki Judit volt;

1. helyezett az Ürményházi Ifjúsági Klub csapata lett, az Ürményházi trió, Bíró Barbara, Móric Dávid és Lelik Attila, fölkészítőjük Viola Lujza.

A szervezők külön kiemelték a fiatalabb korosztály szereplőit is, a Tisza-parti boszorkák ötödikes lányait: Mikó Virágot, Fülöp Csillát és Kutas Grétát, és az ürményházi lányokat (Móric Tina, 6. osztályos és Barna Csilla, ötödikes tanuló). Mindkét csapat a 4. helyen végzett. Minden résztvevő szerény ajándékcsomagban részesült (füzet, írószerszám, verseskötet, édes és sós csemege,); a díjazottak pedig könyvjutalmat is kaptak. Gazdagabbak lettek volna a könyvcsomagok, ha a szerb vámügyi szervek nem fordítják vissza a határról az ajándékkönyveket szállító gépkocsit.

A Balassi Intézet segítségével, pályázati úton megvalósított vetélkedőnek számos más támogatója is akadt: a VMDK Szegedi Tagozata, a tiszaszigeti plébánia, a VMPE, a TIMP nyomda, a Meritum Egyesület, Nagy Margit, Móric Elvira, Móric Erzsébet, Csuka Károly és Bottyán Szandra. A verseny a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és az Ürményházi Ifjúsági Klub közös szervezésében került megrendezésre. A főszervező Dulka Andor volt.

Viola LujzaTörténelmi verseny

2014. december 06., Vajdaság Ma

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és az Ürményházi Ifjúsági Klub közös szervezésben ez év szeptember közepén hirdette meg a XIV. Mit tudsz Torontál vármegyéről? elnevezésű honismereti történelmi vetélkedőt, melyre nyolc csapat határidőben benevezett. Ezek elsősorban a volt Torontál vármegye területéről és a szomszédos megyékből érkeztek: Székelykevéről, Torontálvásárhelyről, Tiszaszigetről, Újszegedről, Kisiratosról (Arad megye - Románia), Oroszlámosról és Ürményházáról.

Az ürményházi vadászotthonban 2014. december 6-ra meghirdetett vetélkedőn megjelent csapatok sokrétű tudásukról tettek tanúbizonyságot. A résztvevőknek négyféle feladatalap kitöltése volt a feladata. Ezen kívül volt még ismerkedés, rajzos feladat, néprajzi tartalmú szituációs játék…

A vetélkedő jó hangulatban telt. A szakmai részt zsűri kísérte figyelemmel. Összetétele: Fekete Annamária (Újvidék), Szanka József (Szeged), Mészáros Ágota (Oroszlámos) és Szatmári Mihály (Székelykeve).

Első helyezett a Keve király nevű csapat lett Székelykevéről. Tagjai: Jankó Emese, Ambrus Andrea és Stoja Stefan. Fölkészítőjük Szatmári Mihály. A második helyet a kisiratosi Turul csapat foglalta el, tagjai: Almási Lóránt, Kotroczó József és Torma Alex. Fölkészítőjük Almási Bálint-Gábor. Harmadik helyezést ért el a Szigeti veszedelem nevű csapat Tiszaszigetről: Szécsi Krisztina, Tóth Réka és Oláh Enikő, fölkészítőjük Hegedűs Gyöngyi és Tenk Zoltán.

Minden résztvevő csapat elismerő oklevelet és gazdag ajándékcsomagot kapott, amely könyveket, füzetet, írószert és édességet tartalmazott. A felkészítő tanárok is hasznos történelmi témájú könyveket kaptak.

Egy ilyen fajta vetélkedőnek, úgy érezzük, van létjogosultsága, mert a tanulóink így is megismerhetik szűkebb szülőföldünk múltját. Ez a megismerés pedig erősíti nemzeti öntudatukat, kisebbségi állóképességüket és önbizalmukat. Fontos az ilyen találkozókon kialakult személyes ismeretségek kialakulása, közösségépítő jellege is.

A szervezők Dulka Andor és Viola Lujza voltak. Munkájukat Móricz Elvira, Móricz Erzsébet, valamint önkéntesek is segítették. Köszönettel tartozunk az ürményházi vadászoknak, akik más rendezvényeinkre is rendelkezésünkre bocsátják a termüket, és a helybeli versenyzők anyukáinak, akik süteményeikkel hozzájárultak a jó hangulatú ebédhez.

Viola Lujza

VISSZA A FŐOLDALRA>>