A fiatalok szocializációja

Beszámoló az Apáczai Nyári Akadémia pedagógus-továbbképzés osztályfőnöki programjáról

2014. július 30.

A fiatalok szocializációja címmel tartottuk meg a XIV. Apáczai Nyári Akadémia egyhetes osztályfőnöki programját az Apáczai Diákotthon leánykollégiumában, július 7-ével kezdődően. A több mint 40 pedagógus regisztrációja egy nappal korábban, vasárnap este történt meg, amit vacsora és ismerkedés követett. Hétfőn reggel az ünnepi megnyitón Erhardt Róbert római katolikus esperes, majd Nagy Margit, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke mondott köszöntőt a részvevőknek és az előadóknak. Az osztályfőnöki pedagógus továbbképzés főszervezője Muhi Horváth Gabriella volt.

A szeminárium megnyitó előadását dr. Göncz Lajos újvidéki egyetemi tanár tartotta A pedagógus személyiségének szerepe a fiatalok szocializálódásában címmel. Göncz tanár úr előadása a tanártípusokról szólt, arról, hogy valójában milyen tulajdonságokkal kell, hogy rendelkezzen a jó tanár, valamint felvázolta a tanár szerepének változásait is.
Az akadémia első estéjén a Holt költők társasága c. Oscar-díjas filmet tekintették meg a részvevők, majd megtárgyalták a film üzenetét. A tanár szerepéről, a modern tanár kvalitásairól, a tanár szerepének 21. századi átalakulásairól volt szó a pedagógusok között, valamint megvitatták, hogy a modern tanár a tudás átadója, vagy csupán irányítja a gyerekek munkáját. A filmre visszatérve kiemelték, hogy milyen tragédiát tud kiváltani az, amikor egy konzervatív, régies környezetbe modern felfogású tanár érkezik.

A Szabadkáról érkezett Jelacsics Sutus Ágota gyógypedagógus, logopédus és Csernik Ilma pedagógus, mozgásterapeuta előadásukban bemutatták a könyvüket, melynek címe Figyelem! Én már figyelek, majd részletesen elmondták, hogyan lehet lekötni a mozgászavaros, a figyelemzavaros és a problémás gyerekek figyelmét. Rámutattak arra, hogy ezek a gyerekek is kezelhetők, nekik megfelelő játékokat mutattak be, valamint külön, emlékezőtehetséget fejlesztő betűjátékokat, és mozgásfejlesztő labdajátékokat is ajánlottak. Az iskolákban egyre  több speciális nevelést igénylő, hátrányos helyzetű gyermek van, akikkel valójában nem tudjuk, hogy hogyan kell dolgozni. Az inklúziós nevelési módszerek megoldást nyújtanak ezekben a helyzetekben.
Az előadást követő műhelymunkán mozgás-, memória- és beszédfejlesztési gyakorlatokat tanultak meg a pedagógusok. Például az egyik ilyen játékban kaptak egy mondatot, majd a mondatból ki kellett emelni a magánhangzókat, a mássalhangzókat, illetve ismételni, mutogatni kellett, de sok más sok más, speciális készségek fejlesztését célzó szó- és labdajátékokat is megtanulhattak a részvevők.
A gondolkodóvá nevelés alcímű folytatásban az előadók a reklám káros hatását emelték ki. A gyerekek a tévén mindenféle műsort néznek, és ez rendkívül károsan tud hatni a gondolkodásra. Választ kerestek arra a kérdésre, hogy mennyire tudjuk irányítani a gyerekeket, illetve hogy mit nézzenek a tévén. A probléma korántsem könnyű, hiszen káros hatású reklám ma már a legtöbb műsorban látható.

Dr. Sallai Éva budapesti közoktatási szakértő foglalkozásán az internet veszélyeiről volt szó. Bevezetésképpen meghallgatták az Aczél Petra kommunikációs szakértővel és Aáry Tamás Lajos oktatási jogok biztosával készült interjút, majd a jó visszajelzés fontosságát beszélték meg a részvevők. Mindenki elkészítette a személyes visszajelzés ábráját, valamint konkrét problémafelvetést is tapasztalhattak dramatikus játékon keresztül: hogyan segítsen az osztályfőnök, ha internetes zaklatásról panaszkodik egy diák? A gyereket nehéz megvédeni ettől, és gyakran azt sem tudni, hogy a ki áll a másik oldalon, hogy ki a zaklató. Külföldön sajnos már arra is volt példa, hogy a zaklatás tragédiában végződött, az áldozat öngyilkos lett, tehát a probléma nagyon is valós. Dr. Sallai Éva az internetes zaklatás megszüntetésének hármas szabályára hívta fel az osztályfőnökök figyelmét, vagyis három fontos tanácsra, amit az áldozatnak adni kell: 1) állj le, ne válaszolj, ne reagálj; 2) blokkold a csatornát, a lehető összes módon korlátozd és szakítsd meg a kapcsolat lehetőségét a zaklatóval; 3) mondd el, mi történik veled (szüleidnek, testvéreidnek, tanárodnak, megbízható felnőttnek, barátnak), semmiféleképpen se maradj egyedül a problémával!

Dr. Muhi B. Béla újvidéki egyetemi docens Új trendek az oktatásban – kihívások, veszélyek, lehetőségek c. előadásában többek között a távoktatásról adott rövid történelmi áttekintést, majd kitért az internetes e-learning kurzusok előnyeire és hátrányaira.

Az osztályfőnöki szeminárium további előadói és előadásai az alábbiak voltak: dr. Szíjártó István budapesti irodalomtörténész, egyetemi docens (Példánkból több marad meg, mint szavainkból - ez életünk nagy felelőssége), dr. Németh Ferenc farádi pedagógiai kutató (A konstruktív életvezetés feltételrendszere), dr. Kováts-Németh Mária győri-révkomáromi egyetemi magántanár (Szociálisan értékes és egyénileg eredményes), Bori Mária újvidéki iskolapszichológus (Gyermekeink vándortarisznyája: a család és az iskolai értékek), dr. Sági Zoltán, szabadkai neuropszichiáter, pszichoterapeuta, csoportanalitikus (Tekintélyigény a személyiségfejlődésben, Én-központú világban ragadva - A gyermekkori személyiségzavarokról), W. Barna Erika budapesti kézíráskutató, pályaválasztási tanácsadó, mentálhigiénés szakember (Segélykérő jelek a gyermekek és kamaszok kézírásában). A szerda délutáni közösségépítő csoportos kirándulást Wilhelm  József történész vezette, az úti cél Doroszló (Szentkút és tisztaszoba), Zombor (nevezetességek, Szent István templom, Konjović galéria, Schweidel József aradi vértanú emléktáblája), és Bács (vár, ferences kolostor) voltak.

Muhi Horváth Gabriella főszervező értékelése szerint a szeminárium sikeres volt, a pedagógusok aktívan részt vettek a programokban, és fontos ismereteket szereztek:
- Nagyon sokan érdeklődtek a felvetett témák iránt, és jók voltak a viták. Láttam, hogy még a szünetekben is beszélgettek az emberek az aktuális előadás témájáról. Úgymond, vették a lapot. Az utolsó előadások egyikén például arról volt szó, hogy változtathatunk-e magunkon, mennyivel több kérhető vagy követelhető a pedagógusoktól. Milyen típushoz tartozunk, és vajon szélsőségesek-e a tanártípusok? Nagy Vivien és Kiss Gábor budapesti szakértők Tedd magasra a lécet c. előadásukon ezen kívül az eredményes pedagógusok attitűdfejlesztéséről, alkalmazkodási képességéről beszéltek. A halk diák is képes valamit produkálni, ha megfelelően alkalmazkodik hozzá a pedagógus.

Az Apáczai Nyári Akadémia osztályfőnöki programjának záró előadását Muhi Béla, a GENIUS tehetséggondozó mozgalom elnöke tartotta Tudás, tehetség, támogatás címmel.

Stanyó Gábor


Az Apáczai Nyári Akadémia természettudományos hete

2014. július 17.

A forgalmas első hét után családias, otthonos hangulat várta a XIV. Apáczai Nyári Akadémia második heti pedagógus-továbbképzéseinek résztvevőit vasárnap, július 13-án. A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (VMPE) által működtetett Apáczai Diákotthon lánykollégiumában a Muhi Béla által szervezett Természettudományi szekció, míg a fiúkollégiumban a Tapasztald, hogy továbbadhasd című szeminárium vette kezdetét, amelyet Lukács Zsolt és a magyarországi Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége szervezett meg.

A hivatalos program hétfőn reggel indult, a fiúkollégiumban Halász Béla, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspöke tartott áhítatot, a lánykollégiumban Harmath Károly ferences rendi pap adott szellemi útmutatót az elkövetkező előadásokra. A vendégeket a főszervezők, Muhi Béla és Lukács Zsolt köszöntötték. Nagy Margit, a VMPE elnöke megnyitó beszédében elmondta:
- Egész kicsi kortól kezdve nagyon fontos a természettudományos nevelés. Az ember azt gondolná, hogy az óvodában nem fontos, mert a kicsi az még nem tud semmit. Pedig akkor állandóan azt kérdezi, hogy „Miért?” „Ez hogy van?” Vannak szülők, felnőttek, akiknek nincs türelmük, de az érdeklődést erősíteni kell, hiszen a későbbiekben az iskola sokszor megöli ezt a kíváncsiságot. Ez tragédia, hogy az a természetes tudásvágy, ami benne van a kisgyermekben, később egy rossz oktatási módszerrel elveszik. A fizika, a kémia és a matematika rém tantárgyként szokott szerepelni, holott ismerve, szeretve őket a gyerek látóköre fantasztikusan kitágulhatna, miközben fejlődne a gondolkodása is. Óriási szerepe van ezeknek a tantárgyaknak.  Biztosan hallottak a magyarországi Csodák Palotájáról. Nem ártana néha elvinni a diákcsoportokat oda is, és nem csak az Országházba. Száz meg száz érdekes kísérlet van ott, amitől a gyerekek ámulnak, csodálkoznak, és ez által meg is szeretik ezeket a tantárgyakat. Tehát az egyik üzenete a pedagógus-továbbképzéseinknek az, hogy a gyerekek lássák, tapasztalják meg a kísérleteket. A másik nagyon fontos tényező, hogy aztán ezt a gyakorlatban, a természetben alkalmazzák is.

A továbbképzés programjának témái a Természettudományi szekcióban az atomfizika és -energia, a genetika, a növényi kórokozók elleni védelem, a kémiai érdekességek, a klíma, valamint a tehetséggondozás. A szekció előadói Muhi Béla, Tréki Zsuzsa, Dr. Muhi B. Béla, Dr. Borsos Éva, Kovács Flórián, Dr. Csanádi János, Dr. Guzsvány Valéria, Dr. Kopasz Katalin, Dr. Molnár Miklós, Dr. Szalai Tamás, Härtlein Károly, Dr. Ács Ferenc, Dr. Sükösd Csaba, Dr. Jarosievitz Beáta és Pecze Rózsa. Fizikai és kémiai kísérleteket mutatott be Arcson Ottó, Härtlein Károly, Muhi Béla és Dr. Holló Barta Berta.

A Tapasztald, hogy továbbadhasd szeminárium keretében környezetnevelő óvoda- és iskolapedagógiai foglalkozásokat, tréningeket tartanak a magyarországi szakértők: Surányiné Palkó Eleonóra, Simonyi István, Molnár Zoltán, Lendvai Mária és Molnárné Kiss Anikó. Harangozó Imre keddi előadása a magyar népi kultúráról, a magyar szellemiségről és a fenntartható hagyományokról, valamint ezek óvodai, iskolai megjelenítésének szerepéről és jelentőségéről szólt. Az Apáczai Nyári Akadémia akkreditált természettudományos programjai pénteken fejeződnek be, amikor a résztvevők értékelik az előadásokat és megkapják a szakmai tanúsítványokat.

Stanyó Gábor

A Természettudományi szekció képei:

A Tapasztald, hogy továbbadhasd program képei:


Megkezdődött az Apáczai Nyári Akadémia

2014. július 8.

Gazdag programmal, párhuzamosan két pedagógus továbbképzéssel indult az idei, immár XIV. Apáczai Nyári Akadémia. Az osztályfőnökök számára Muhi Horváth Gabriella szervezett előadásokat A fiatalok szocializációja címmel az Apáczai Diákotthon leánykollégiumában, a fiúkollégiumban pedig Dulka Andor szervezte a Történelem és magyarság című szemináriumot.

A részvevő pedagógusok regisztrációja vasárnap este történt meg, amit vacsora és ismerkedés követett. Hétfőn reggel az ünnepi megnyitókon Erhardt Róbert római katolikus esperes és Harmath Károly ferences rendi atya áhítatokat tartottak, majd Nagy Margit, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke köszöntötte a részvevőket. Az osztályfőnökök továbbképzését Göncz Lajos A pedagógus személyiségének szerepe a fiatalok szocializálódásában című előadása indította el, míg a történelmi szeminárium első előadását Vajda Tamás tartotta Egyetemi ifjúság a nagy háború időszakában címmel.

Az osztályfőnökök számára előadást tart még a héten Szíjártó István, Németh Ferenc, Kováts-Németh Mária, Jelacsik Sutus Ágota, Csernik Ilma, Sallai Éva, Bori Mária, Muhi B. Béla, Sági Zoltán, W. Barna Erika, Nagy Vivien, Kiss Gábor és Muhi Béla. Az előadások tárgya a pedagógus, a példamutatás, a példákkal nevelés, a tehetséggondozás, a személyiségzavar, valamint a digitális jövő gyermeknevelési következménye. A mintegy 40 részvevő hétfőn este megtekinti a Holt költők társasága c. Oscar-díjas filmet. A szerdai kirándulás tervezett úti célja Doroszló, Szentkút, Zombor – Szent István templom, Konjović galéria, Schweidel József aradi vértanú emléktáblája –, valamint a bácsi vár és ferences kolostor.

A fiúkollégiumban Molnár Tibor, Forró Lajos, Zakar Péter, Újváry Zsuzsanna, Szakály Sándor, Minya Károly, Hujber Szabolcs, Viola Lujza, Bank Barbara, Cseresnyésné Kiss Magdolna, Matuska Márton, Német Ferenc és Tőkéczi László tart előadást a Történelem és magyarság c. szeminárium keretében. Az előadásokon szó lesz többek között az első és a második világháborúról, a magyarellenes megtorlásokról, valamint Dózsa Györgyről és a történelmi irodalmi műalkotásokról is bővíti majd az ismeretét a mintegy 20 részvevő pedagógus. Kedden megtekintik A legtragikusabb csúrogi történet - Kalmár István vallomása c. dokumentumfilmet, szerdán pedig megkoszorúzzák a ’44-es magyar áldozatok csúrogi emlékművét valamint meglátogatják az óbecsei Than-emlékházat, az aracsi Pusztatemplomot, és a Sóskopó speciális természeti rezervátumot.

Az idei Apáczai Nyári Akadémia első két akkreditált szemináriuma pénteken fejeződik be a továbbképzések értékelésével és a hivatalos tanúsítványok kiosztásával.

Stanyó Gábor

VISSZA A FŐOLDALRA>>